MILÍ BRATŘI A SESTRY

KNIHY POSELSTVÍ
Poselství 1. díl
Poselství 2. díl
Poselství 3. díl
Cesta 4. díl
Pochodeň pravdy 5. díl
Chrám věků 6. díl
Vesmírná jednota lásky 7.díl


VÝŇATKY Z KNIH
Co je to božství
Rada nejvyšších
Vesmír, inkarnace, karma
Amulety moci Atlantidy
Václav Havel
Očista planety Země
Spící prorok Edgar Cayce
O léčitelství
Rozdíl mezi sférou a dimenzí
O souboji dobra se zlem
O svobodné vůli…
Stvoření člověka
Geopatogenní zóny
Skupina Bílý Kužel
Samovznícení-Eliášův oheň
Kdo jsou Elohimové
Sexuální problematika
Přehled vedoucích planet Světlých sfér
Dotazy-křišťálové lebky, pyramidy…
Kdo jsou agregoři…
O umírání
Smysl lidského života, karma
Setkání s Aštarem
Písmenkové mantry
Zlatý avatar S.B.
Andělé z Atlantidy
Zákony Univerza
Duchovní slunce
Léčebné obrazy
Atlantida
Andělé strážní a ochranní duchové
Dělení reinkarnovaných bytostí
Duchovní vývoj a cesta sebevrahů
Rozhovor s Aštarem
Modlitba
Strom života
Zkoušky
Naše činnost na dvoře krále Artuše
Energetický průkaz
Konec éry Calijugy
Aura, její funkce a působnost
Poučení o mimozemšťanech
Tříbení a třídění bytostí…
Dopis Otce
Další poznatky
Knihy Hovory s Bohem
Andělé Světla

Amulety moci vládců Atlantidy

Tyto amulety skutečně existovaly. Vytvořili je mágové v době, kdy se již deformovalo myšlení vládců i obyvatel Atlantidy. V tehdejších časech byla povolena bílá magie a tou byly stvořeny. Vlastnili je vládcové, kterých bylo s hlavní vládkyní celkem třináct. Později vznikalo mnoho otisků a ty byly výsadou vládnoucí třídy.

Amulet má totiž tvar lebky. Laikové jí říkají maska. Má velikost 27 cm x 25 cm. Je vyroben z iridia, zlata a platiny, zavěšen na těžkém řetěze. Svary nesou stopy, že tento amulet byl svářen za beztížného stavu. Je podezření, že duchovní odlitek tohoto amuletu mají některé země blízkého východu a jejich vzájemné spory nejsou jen ekonomického rázu. Po mystické stránce jde o získání tohoto amuletu moci. Amulet zvětšuje sílu vyzařování aury dvanáctinásobně, zejména okolo hlavy. To dává všem nositelům magickou moc. Čím pokročilejší bytost se ho zmocní, tím větší sílu má.

Za éry Atlantů byl amulet blokován před zneužitím tak, že přepólování bylo provázeno uvolněním ohromné energie, která přivodila zkázu Atlantidy. Tehdy jste se domnívali, že toto je dostatečným jištěním před zlobou. Vy jste pravými majiteli těchto amuletů a je třeba, abyste zvážili, zda smějí v této podobě existovat a být v rukou nepovolaných. Tyto amulety mohou být přepólovány opět jen v ten den, kdy na celé planetě nastane mír zbraní. Tehdy můžete vést prosby, aby zkáza, která provází přepólování, byla co nejmenší. Proste za neutralizaci těchto amuletů, aby již nikoho, žádný národ, nehnaly do války a nemohly být zneužity pro boj o vládu a moc.

Zvažte, zda stojí za to riziko, které na sebe berete tím, že si ho ponecháte. Budete mít sice ohromnou moc i pro konání dobra, ale jakmile je začnete plnit negativitou, připravujete zkázu této planety. Rozhodující bude den milosti 9.9.95 a den 9.9.98. Zvažte, zda by nebylo lépe poprosit Otce za odpuštění a odevzdat mu tyto amulety s prosbou, aby s nimi naložil tak, jak je třeba. Poznali jste sami na sobě dvojakost jeho účinků. V současnosti existuje několik projekcí tohoto amuletu. Vy veďte prosby za originály i jejich projekce.

Mír s vámi!

Aštar

Poznámka: sdělení je z roku 1995 a dne 9.9.1998 byly tyto amulety moci vyprošeny. Podrobnosti jsou uvedeny ve 3. dílu knihy Poselství.

 

Vesmírný computer a jeho spuštění

Celý vesmírný computer se skládá z 12- ti křišťálových lebek do kruhu. Třináctá největší je umístěna nad nimi ve středu. Pod každou lebkou leží klíč krásného zelenomodrého vyzařování. Klíče se zasadí myšlenkou do sedmé čakry nebo třetího oka a láskyplnou energií se computer uvede v činnost.

Lebky se začnou otáčet a otáčejí se stále rychleji, až se zastaví čelem ke střední, největší lebce. Při otáčení z očnic lebek vyzařují vodorovně dva paprsky, světlezelené a modré. Tím se vytváří ochrana. Ze sedmých čaker jednotlivých lebek stoupá oheň svaté lásky, který se spojuje se stoupajícím nejmohutnějším plamenem střední, největší lebky. Vytváří se tak sloup, který se spojuje s Nejvyšším principem lásky a stvoření. Spojení je připraveno ke komunikaci. Tento energetický sloup je polem ohromné intenzity, která se dá využít i tvůrčím způsobem.

V auře každého mistra je nápis "Cesta k Bohu je láska, láska je cesta k Bohu". Tento nápis nesou ve svých aurách i nositelé svatého grálu. Je to znak duchovní urozenosti.

Vesmírný computer pracoval s kladnou a zápornou energií Zero v určitém poměru na základě vysokých duchovních vibrací. Klíčem bylo správné zasazení křišťálových lebek a spouštěcím mechanismem energie vysokých vibrací, která vylaďovala a zpracovávala energii Zero pro určité manipulace. K tomu, aby mohlo být pracováno s energií Zero, bylo nutné vyladění na Nejvyšší princip lásky a stvoření.

Následkem sporů však v Atlantidě docházelo ke klesání vibrací u nositelů klíčů, až došlo k selhání a vše explodovalo. Zbyly jen křišťálové lebky a amulety moci různě po světě roztroušené. Ti z nositelů klíčů, kteří se zachránili, uprchli s lebkami, které schovávali jako kultovní památku na vesmírný computer. Spojení bylo přerušeno. Křišťálové lebky byly dokonalými kopiemi lebek nositelů klíčů. Na znamení moci, kterou ovládali, nosili majitelé klíčů na prsou řetěz s obličejovou částí lebky. Byl to amulet jejich moci, který byl vyroben ze směsi vzácných kovů iridia, zlata a platiny.

Tento amulet moci zůstal jako otisk na duchovním těle jeho nositelů, kteří se s ním magicky spojili a je možno tyto amulety i jejich napodobeniny vidět ještě dnes. Při očistě od magie je nutné tento amulet moci vrátit Otci, aby mohly být očištěny a být znovu navráceny těm mistrům, kteří si je vysloužili usilovnou prací na sobě samých.

Těm, kteří se již očistili od magie, byl zadán krásný, ale obtížný úkol. Odčinit dávné omyly a chyby z Atlantidy, eliminovat následky démonských válek a vyprosit na Otci, až uzraje čas, aby byli odvoláni běsi, uměle stvoření i mstitelé a předáni do milosti Boží, aby mohla být tato planeta i se svým lidstvem očištěna a osvobozena od kletby válek, nesnášenlivosti, fanatismu i rasismu a terorismu, zejména od karmy duchovního zmaru. Pak teprve budou vytvořeny předpoklady pro duchovní postup lidstva a jeho planety. Pak teprve zavládne láska, klid a mír.

Jakmile bude práce na této očistě vrcholit, budou přicházet jednotliví mistři a vystupovat z anonymity. Až se setká všech třináct nositelů klíčů, bude znám číselný kód computeru a ten bude obnoven pro novou činnost. Tento computer nebude mistrům předán dříve, dokud nebudou všichni opět nositeli svatého grálu, který v dávné minulosti ztratili.

Tentokrát je computer jištěn tak, že ho nelze bez grálu ovládat. Grál funguje jen tehdy, je-li nositel prostoupen nejvyššími vibracemi lásky. Jinak nebude možné již tento computer zneužít, nebude prostě fungovat.

Dolní polovina Bílého Kuželu zářící jako trojúhelník na špičce, je výzvou k očistě, osvobozování a vyprošování karmicky vázaných bytostí v různých dimenzích, prostorech a časech. Je to znamení, že jste schopni dosáhnout svými prosbami milosti z těchto sfér. Milosti Otce a rady nejvyšších.

Mír s vámi!

Otec

Poznámka: sdělení je z roku 1997