MILÍ BRATŘI A SESTRY

KNIHY POSELSTVÍ
Poselství 1. díl
Poselství 2. díl
Poselství 3. díl
Cesta 4. díl
Pochodeň pravdy 5. díl
Chrám věků 6. díl
Vesmírná jednota lásky 7.díl


VÝŇATKY Z KNIH
Co je to božství
Rada nejvyšších
Vesmír, inkarnace, karma
Amulety moci Atlantidy
Václav Havel
Očista planety Země
Spící prorok Edgar Cayce
O léčitelství
Rozdíl mezi sférou a dimenzí
O souboji dobra se zlem
O svobodné vůli…
Stvoření člověka
Geopatogenní zóny
Skupina Bílý Kužel
Samovznícení-Eliášův oheň
Kdo jsou Elohimové
Sexuální problematika
Přehled vedoucích planet Světlých sfér
Dotazy-křišťálové lebky, pyramidy…
Kdo jsou agregoři…
O umírání
Smysl lidského života, karma
Setkání s Aštarem
Písmenkové mantry
Zlatý avatar S.B.
Andělé z Atlantidy
Zákony Univerza
Duchovní slunce
Léčebné obrazy
Atlantida
Andělé strážní a ochranní duchové
Dělení reinkarnovaných bytostí
Duchovní vývoj a cesta sebevrahů
Rozhovor s Aštarem
Modlitba
Strom života
Zkoušky
Naše činnost na dvoře krále Artuše
Energetický průkaz
Konec éry Calijugy
Aura, její funkce a působnost
Poučení o mimozemšťanech
Tříbení a třídění bytostí…
Dopis Otce
Další poznatky
Knihy Hovory s Bohem
Andělé Světla

Geopatogenní zóny, patogenní zóny, vyzařování křížů, spirál a jiných negativních aparátů

Geopatogenní zóny jsou vám celkem jasné, i když jde o velmi složitou záležitost. Vznikají posunem půdy, různými zlomy hornin, některé z nich vyzařují dokonce radioaktivitu. Také působením činnosti vody, svou roli též hraje uložení podzemních vod, směr jejich toku a změna směru toku, ke kterému může dojít sesuvem hornin. Svou úlohu zde sehrává mnoho činitelů. Protože tyto zóny nejdou prakticky vašimi prostředky likvidovat, neučíme vás jejich likvidaci.

I my je musíme překrývat a izolovat jejich vyzařování. Při této příležitosti vás chceme upozornit, že není dobré užívat různých magických prostředků na odklon vyzařování, protože tyto odkloněné zóny pak působí jinde. Pokud používáte různé kovové rušiče, dostaví se zlepšení jen na chvíli, než se tento kov nasytí a potom funguje jako negativní zářič, protože účinky zóny ještě zesiluje.

Vás však zajímají negativní aparáty, které vidíte jako jasnovidci. Tyto aparáty berte jako symbol způsobu vyzařování. Jde v podstatě o zformovanou negativitu, která působí již delší dobu. Například-jeden člen domácnosti je soustavně v negativitě (vede špatné myšlení, je sobecký, zlobný, apod.) a tak vytváří okolo sebe negativní zóny, budeme jim říkat patogenní. Tyto zóny přitahují na základě podobnosti další negativitu a tehdy se může stát, že dojde ke spojení působnosti geopatogenních a patogenních zón. Toto působení je však určitým způsobem různorodé, a proto dochází k nerovnoměrnému napojení a dochází k jevu, že zde máme novou zónu, sice zdánlivě novou, ale přesto poměrně silně, byť nerovnoměrně vyzařující. V místě, kde dojde ke spojení, účinek zóny sílí, v místech, kde se to nezdařilo, je vyzařování slabé, proto vidíte spirálu. Tuto spirálu velmi těžko odhaluje psychotronik, který nemá perfektní obrazy, protože dostává jen nerovnoměrné impulsy, kterým nerozumí. Tyto impulsy jsou po každé trochu odlišné, a to ho mate. Tato spirála působí poměrně pomalu, ale o to zhoubněji, proto je nutné ji přikrýt. Vaše síly na to zatím nestačí, musíte vždy prosit Otce, aby dal příkaz k odrušení nebo zrušení její působnosti. Stejný postup je nutný pro neutralizaci křížů. To vše je stejné podstaty a působnosti. Kdo obdržel kámen mudrců, může již pracovat samostatně a překrýt tyto silné zářiče s jeho pomocí sám. Je nutné vždy jednat ve jménu Otce.

Neméně zajímavé jsou silné patogenní zóny, které vznikají v místech, kde těžce a nerad umíral člověk. Jeho negativita se zformuje v tak zvaný černý kříž, který je silným negativním zářičem. Zmiňoval jsem se o něm dříve. Utrpení těžce umírajícího člověka, spolu s jeho negativními myšlenkami, se otiskuje do okolí v místnosti, kde umíral. Postiženy jsou zdi, lůžko, prádlo, nábytek i země. Jestliže na takové místo přijde zdravý člověk, který nezná tyto zákonitosti a žije zde, necítí se velmi brzy dobře a dle své citlivosti a vnímavosti, dřív nebo později onemocní. Toto je velký problém ve všech zdravotnických zařízeních. Mnoho lidí se v nemocnicích necítí dobře, protože tyto otisky vnímají. Citlivec pociťuje silnou nevolnost, někteří i omdlévají. Spousta lidí se domnívá, že je to tím, že tento člověk nesnáší pohled na utrpení a krev. Je to však tím, že vnímá bolest a utrpení zemřelých a vlivem negativních zón ztrácí mnoho energie.

Těžce nemocný člověk by neměl přebírat lůžko ani prádlo po člověku, který zemřel, bez určitých opatření. Lůžko nemocného by nemělo být nad geopatogenní zónou. To se ve většině zařízení nedělá, protože tyto skutečnosti neznají. Proto proste za všechny nemocné, abychom jim mohli ulevit v jejich utrpení. Proste Otce za všechny trpící, umírající, hladové, za lidi bez domova, pak můžeme dělat pro ně zázraky a ulehčit jim v jejich těžkém osudu více, než když prosbu nevedete. Jinak jsou i naše možnosti omezeny a nemůžeme zasahovat.

Proste i za osud této planety a jejího lidstva, ať je více lásky na Zemi, buďte soucitní a láskyplní, pak bude dobře všem lidem na celém světě.

Není pravda, že vás vaše vlastní dobrota chrání před utrpením a útoky negativních bytostí. Dobrota sama nevytváří štít proti zlu, ale to my vás chráníme za vaše zásluhy, my, duchovní bytosti, vaši andělé strážní, kteří jsme si tuto funkci vyprosili na Otci. Teprve když pochopíte zákonitosti a funkci dobra a zla, smíme vás naučit chránit se před negativitou. Tuto ochranu však nedostane nikdy člověk zlý nebo "nijaký" (to je ani dobrý, ani zlý). Čím jste láskyplnější a aktivnější ve jménu dobra a lásky, jste silnější a získáváte schopnost chránit sebe a ostatní. Proto nečekejte, že vše budeme dělat za vás, ale buďte aktivní a citliví k našim podnětům a učte se, pak vykonáte mnoho dobrého, protože je nutné chránit ty bytosti, které jsou ještě nevědomé a mají slabý ochranný obal a tak přijímají vše negativní jako rozžhavený vosk otisk. Je pravda, že je potřeba prožít určité utrpení, abyste se očistili, ale je také pravda, že člověk nesmí být zbytečně pasivní, ale má cílevědomě bojovat proti všem špatnostem. Toto jsou tedy úkoly všech andělů Světla i temna.

Mír a láska s vámi!