MILÍ BRATŘI A SESTRY

KNIHY POSELSTVÍ
Poselství 1. díl
Poselství 2. díl
Poselství 3. díl
Cesta 4. díl
Pochodeň pravdy 5. díl
Chrám věků 6. díl
Vesmírná jednota lásky 7.díl


VÝŇATKY Z KNIH
Co je to božství
Rada nejvyšších
Vesmír, inkarnace, karma
Amulety moci Atlantidy
Václav Havel
Očista planety Země
Spící prorok Edgar Cayce
O léčitelství
Rozdíl mezi sférou a dimenzí
O souboji dobra se zlem
O svobodné vůli…
Stvoření člověka
Geopatogenní zóny
Skupina Bílý Kužel
Samovznícení-Eliášův oheň
Kdo jsou Elohimové
Sexuální problematika
Přehled vedoucích planet Světlých sfér
Dotazy-křišťálové lebky, pyramidy…
Kdo jsou agregoři…
O umírání
Smysl lidského života, karma
Setkání s Aštarem
Písmenkové mantry
Zlatý avatar S.B.
Andělé z Atlantidy
Zákony Univerza
Duchovní slunce
Léčebné obrazy
Atlantida
Andělé strážní a ochranní duchové
Dělení reinkarnovaných bytostí
Duchovní vývoj a cesta sebevrahů
Rozhovor s Aštarem
Modlitba
Strom života
Zkoušky
Naše činnost na dvoře krále Artuše
Energetický průkaz
Konec éry Calijugy
Aura, její funkce a působnost
Poučení o mimozemšťanech
Tříbení a třídění bytostí…
Dopis Otce
Další poznatky
Knihy Hovory s Bohem
Andělé Světla

Samovznícení - Eliášův oheň

Proč dochází k samovznícení?

Na tuto otázku nelze odpovědět tak přímo, jak si představujete. Příčin je několik, buď je to absolutní negativita, která tuto bytost stráví ohněm Eliášovým, nebo jde o karmickou záležitost, kdy bytost automaticky podléhá tomuto ohni. V podstatě jde o malou nukleární reakci.

V případě, že jde o bytost silně negativní, která žije ve zlu a zlo vysílá okolo sebe, se stává, že její vibrace nejen ovlivňují její okolí, ale současně přitahují stále více negativních bytostí a negativních vibrací. Ty pak nebezpečně rozkmitají atomy jejího hmotného těla i těl duchovních a pak dojde k samovznícení. Říkal jsem, že je to vlastně malá nukleární reakce, při které dochází k štěpení atomů vlastního těla. Tato reakce probíhá pouze uvnitř organizmu.

Říkal jsi, že jsou rozkmitány i částečky těl duchovních?

Ano.

To ale znamená, že dojde k úplnému zničení bytosti?

Ano. Je-li bytost absolutně negativní, zničí se vlastním zlem.

Ano, ale co duch, o kterém víme, že je nesmrtelný?

I tento duch je eliminován. Absolutní negativita nemá na tomto světě místa.

To znamená, že tento negativní duch se vyzáří do míst, kde vládne negativita?

Ne, tento duch je, jak jsem říkal, eliminován, zničen. To znamená, že očistný oheň ho stráví úplně, aby už nemohl páchat zlo. Eliášův oheň, jak tomuto procesu říkáme, je vlastně Boží pojistka proti vítězství zla. Tuto pojistku má v sobě každá bytost zakódovanou, k ní má ještě další pojistky – pečetě, které musí tato bytost svou vůlí a negací rozlomit, aby mohlo dojít k této reakci. Proto se lidé většinou zla bojí a nechtějí mít s ním vědomě nic společného. Většinou páchají zlo ze strachu, neuvědomělosti a unáhlenosti, méně často již ze zisku- chtivosti. Motivy však mohou být různé a různě kombinovány, proto se často zdá, že hlavním motivem je ziskuchtivost.

Dobrá, to by bylo poměrně jasné, ale to dokáže některá bytost rozlomit všechny pečetě za jeden život?

Většinou ne, to je výjimečné, dochází k tomu postupně a trvá to několik životů. V astrálu je vždy tato bytost upozorněna, že ztratila opět jednu z pojistek a co jí hrozí, pak jde teprve do příslušných sfér a po určité době se reinkarnuje.

Jenže, čím méně má pojistek, tím méně má rádců a učitelů, čím klesá hlouběji, tím hůře chápe chyby, kterých se dopustila, a postupně se propadá do stále nižších sfér. To je zákonité. Čím méně má pojistek, tím méně je odolná vůči zlu. Pak už stačí jen málo, aby tento oheň bytost v sobě vznítila.

Je to bolestivé? A kde vzniká ložisko reakce?

V srdeční čakře, tam dochází k výbuchu energetického uzlu, který se šíří energetickými cestami do dalších čaker velmi rychle. Božská prána se totiž už s opotřebovanou energií této bytosti nesnese. Tato bytost pocítí v místě srdeční čakry nesmírný pal, který se ihned hlavním kanálem roznese do sousedních čaker, jakmile je zasažená sedmá čakra, duch ztrácí vědomí, protože se taví, tím okamžitě ztrácí veškeré pocity. Vše jde strašlivě rychle, a protože ostatní předměty, šatstvo, nábytek a podobně, neobsahují tolik negativní energie, nemůže tato reakce pokračovat a na místě tyto předměty zůstávají ušetřeny. Reakce končí strávením všech těl, hmotných i duchovních, do posledního atomu.

Je možné tento oheň zastavit?

Ne.

Je možné se tímto ohněm nakazit?

Ne, jedině tehdy, kdybyste vložili ruku přímo do centra Eliášova ohně, tím by byla vaše stabilita narušena a došlo by k reakci i u vás. To se týká případu matky a dítěte, na který nyní myslíš.

Není to nespravedlivé? Vždyť se ho snažila zachránit.

Ne. Protivila se vesmírnému zákonu a vůli Boží.

Ale udělala to z lásky, ne?

Ze sobecké lásky, bylo jí dáno pocítit vůli Boží, ale ona se s tím nesmířila, myslela jen na svou bolest ze ztráty dítěte, nikoli na ostatní bytosti, kterým by uškodil styk s negativními vibracemi jejího dítěte.

Jak je to v ostatních případech?

Ostatní případy jsou jen karmické. V astrálu dostane negativní bytost poslední šanci se polepšit, protože jí hrozí ztráta poslední pečetě. Jestliže si v novém životě vede správně, je její pečeť posílena, aby se tak snadno nerozlomila a někdy je dokonce dle zásluh některá z pečetí vrácena.

Kolik máme pečetí?

Tolik, kolik je čaker, tj. sedm. Jestliže se bytost nepolepší, je poslední pečeť rozlomena a bytost se vznítí a je dokonale eliminována.

To je vlastně dokonalá smrt?

Ano. Mysli na to, že bytost, která se polepší, může získat zpět všech sedm pečetí, takže to zas není tak beznadějné, jak si myslíš.

Dobře, ale není mi jasné, v čem spočívá karma těch bytostí?

Svou negativitou se ničí prakticky všechny bytosti, které vedou zlé myšlenky a jednají dle nich. Ty máš asi na mysli ty bytosti, které mají již jen jednu šanci, nebo je proklel zasvěcenec, který tyto zákonitosti zná. V tomto případě se kletba zapíše do obou akáši záznamů, tedy bytosti proklínající, která se protiví vesmírnému zákonu lásky. Proklínající bytost si je vědoma, že obětuje této kletbě tři vlastní pečetě. Tím se velmi oslabí a sama je pak v nebezpečí, že zahyne ohněm Eliášovým. Tato kletba je strašná také tím, že se obě bytosti karmicky vážou, dostanou tři šance, aby se mohly uvolnit a vzájemně si odpustit. Když to mstící bytost dokáže první, proběhne ozdravný proces velmi rychle. Myslí-li však jen na svou pomstu a nikdy neuvažuje o odpuštění, může být eliminována dříve než bytost prokletá. Ale i prokletá bytost se může osvobodit vlastní dobrotou. Pozor však, tyto skutky se zvažují za všechny životy, zvláště dobré a zvláště zlé skutky.

Myslíš, že nyní chápeš rozdíl mezí tím, kdy je bytost eliminována vlastní negativitou a mezi tím, kdy je karmicky postižena proto, že zasáhla do genetického kódu jiné bytosti a změnila svou i cizí karmu. Je to nyní jasné?

Ano, díky. To je vlastně ten nejstrašlivější trest, co si dovedu představit.

Trest není vhodné slovo. Každý zasvěcenec ví, že zákony vesmírné lásky je nutné ctít a zákony vývoje též. Do vývoje smí zasahovat jen Otec, nikdo jiný, ani já, ani jiná božská bytost. Tak strašná nenávist, která odporuje veškerému učení lásky, musí být eliminována, aby nikomu neškodila, protože vývoj postupuje ve Světlých i temných sférách stejně, musí být někde pojistka proti tomu, aby nedošlo k rakovinnému bujení negace. Eliášův oheň je touto pojistkou. Pokud ho vidíte někde v podobě malých i větších plamenů, vězte, že toto místo se očišťuje a spaluje se tam silná negativita.

To je, myslím, vše, co jste chtěli vědět a nikdy nezapomeň na sedm pečetí.

Mír s vámi!

 

Ježíš-Aštar