MILÍ BRATŘI A SESTRY

KNIHY POSELSTVÍ
Poselství 1. díl
Poselství 2. díl
Poselství 3. díl
Cesta 4. díl
Pochodeň pravdy 5. díl
Chrám věků 6. díl
Vesmírná jednota lásky 7.díl


VÝŇATKY Z KNIH
Co je to božství
Rada nejvyšších
Vesmír, inkarnace, karma
Amulety moci Atlantidy
Václav Havel
Očista planety Země
Spící prorok Edgar Cayce
O léčitelství
Rozdíl mezi sférou a dimenzí
O souboji dobra se zlem
O svobodné vůli…
Stvoření člověka
Geopatogenní zóny
Skupina Bílý Kužel
Samovznícení-Eliášův oheň
Kdo jsou Elohimové
Sexuální problematika
Přehled vedoucích planet Světlých sfér
Dotazy-křišťálové lebky, pyramidy…
Kdo jsou agregoři…
O umírání
Smysl lidského života, karma
Setkání s Aštarem
Písmenkové mantry
Zlatý avatar S.B.
Andělé z Atlantidy
Zákony Univerza
Duchovní slunce
Léčebné obrazy
Atlantida
Andělé strážní a ochranní duchové
Dělení reinkarnovaných bytostí
Duchovní vývoj a cesta sebevrahů
Rozhovor s Aštarem
Modlitba
Strom života
Zkoušky
Naše činnost na dvoře krále Artuše
Energetický průkaz
Konec éry Calijugy
Aura, její funkce a působnost
Poučení o mimozemšťanech
Tříbení a třídění bytostí…
Dopis Otce
Další poznatky
Knihy Hovory s Bohem
Andělé Světla

Kdo jsou Elohimové? Existují? Zplodil Elohim Ježíše Nazaretského?

Trochu moc otázek najednou. Začneme postupně. Elohimové skutečně existují. Jsou to pokročilé bytosti z planety, která je asi jeden světelný rok vzdálená od vaší planety. Jejich planeta se jmenuje Empharis Elohima, ale toto jméno neznáte a prakticky pro vás nemá význam. V překladu to znamená Studnice vědění. Asi tři roky před narozením Krista náležela do pásma Světlých sfér, a to do sedmé sféry. Nyní postoupila již do 13. té sféry a patří do vesmírné konfederace.

Jehova, čili Jahve, jak ho židé nazývají, byl skutečně otcem Ježíše Nazaretského. V té době Elohimové hojně navštěvovali vaši planetu a snažili se o její zušlechtění. Jahve byl jeden z nejvyšších velitelů, kteří měli na starost péči o vaši planetu. Marie byla jeho reinkarnovaná žena, která se na Zemi zrodila, aby ji darovala Spasitele, neboť jinak by nemělo učení lásky možnost se uchytit v mysli a srdci lidí pozemských. V této době měla planeta Země postoupit duchovně do vyšší sféry, k tomu bylo třeba, aby byl vyslán Spasitel, čili duchovní vůdce nového věku. Tím byl zvolen Ježíš, jako jeden z nejvhodnějších kandidátů. Jeho povaha plně odpovídala poslání, které mu bylo svěřeno, zjev též. Pro misi na planetě Zemi byl vybaven četnými dary-krásou, výmluvností, inteligencí, schopností uzdravovat své bližní a hlavně byl plný lásky, s jejíž pomocí konal pravé divy.

S ním se reinkarnovala celá suita pomocníků a přátel, aby mu jeho úkol usnadnili. To byli jeho apoštolové, které postupně poznával a vyzýval k následování a byla to i Marie Magdalská, Marta a Marie s bratrem Lazarem. Mise však neprobíhala tak, jak se očekávalo, byly zde četné překážky v mysli a srdci lidí (celková situace se velmi podobala současné situaci, kdy má vaše Země též postoupit ve svém vývoji a Spasitel Zlatého věku se již narodil). Ti, co očekávali mesiáše, byli dotčeni a zklamání tím, že by to mohl být jeden z nich, navíc hlásal pokoru, chudobu a lásku. To se nelíbilo mocným vaší planety. Proti své vůli však pociťovali osobní kouzlo Ježíšovo a začali se obávat jeho vlivu na masy prostých lidí, kteří by se mohli vzbouřit a o tuto moc je připravit. Takový mesiáš se jim nehodil. I rozhodli se, po velikém váhání, že se ho zbaví. Nebylo to snadné, sám Pilát ho chránil, ale když mu nejvyšší kněží pohrozili stížností u římského panovníka, ustoupil. Kristus věděl, že bude obětován, ale svůj úkol dokonal. A tak se jeho učení lásky vtisklo do mysli mnoha generací, ale nebylo to ihned, bezprostřední pamětníci na něho velmi rychle zapomněli, chtěli zapomenout. Teprve syn sv.Heleny – císař – usoudil, že toto učení mu po politické stránce velmi vyhovuje. Nechal se svou matkou vyhledat Ježíšův kříž, který byl postupně rozdělen jako svatý ostatek do jednotlivých klášterů a kostelů. Ti dva se velmi zasloužili o rozšíření křesťanské nauky ve vašem světě.

V Bibli též nenajdete nic o tom, že Ježíš se na svůj úřad pečlivě připravoval v Indii. Stal se jogínem a díky tomuto umění vstal z mrtvých. Dnes vlastně nacházíte doklady o tom, že odešel opět do Indie, před tím však uzavřel manželství s Marií Magdalskou a měl s ní dvě dcery. Později se manželství rozpadlo, Máří Magdalská opustila Ježíše a ten pojal za manželku Lygii, kterou obdařil syny. Jeho hrob je v Indii. To je velmi stručná historie láskyplné mise Ježíše Nazaretského. Tato mise byla součástí plánu pro záchranu lidstva před zlobou a negativitou. Sami víte, jak bylo jeho poselství často překrucováno a jak se později ve jménu Božím a Kristově vedly křižácké války. Většího nepochopení se Ježíšovi nemohlo dostat. Nyní opět nastal čas, kdy je mezi vámi a šíří se svými pomocníky lásku a mír na této planetě. Tentokrát však není Spasitel on, ale pro toto poslání se reinkarnoval Jan, miláček Páně. Tento Spasitel již nebude umučen, i když se zlem bude zápasit. S mečem v ruce ho nikdo neuvidí, protože opět šíří lásku. Nebude to mít lehké a proto zůstane do poslední chvíle jeho totožnost utajena a bude poznán teprve, až nastoupí svůj úřad. Mezitím vystoupí mnoho nepravých spasitelů s mečem v ruce, ale poznáte je dle fanatismu a krvelačnosti, touhy po pomstě. Proto, moji milí, bděte a rozlišujte skutky dobré od špatných, nenechte se zmást a buďte láskyplní, jen tak vaše planeta produchovní a postoupí do vyšší sféry. Pak bude dobře všem lidem na Zemi.