MILÍ BRATŘI A SESTRY

KNIHY POSELSTVÍ
Poselství 1. díl
Poselství 2. díl
Poselství 3. díl
Cesta 4. díl
Pochodeň pravdy 5. díl
Chrám věků 6. díl
Vesmírná jednota lásky 7.díl


VÝŇATKY Z KNIH
Co je to božství
Rada nejvyšších
Vesmír, inkarnace, karma
Amulety moci Atlantidy
Václav Havel
Očista planety Země
Spící prorok Edgar Cayce
O léčitelství
Rozdíl mezi sférou a dimenzí
O souboji dobra se zlem
O svobodné vůli…
Stvoření člověka
Geopatogenní zóny
Skupina Bílý Kužel
Samovznícení-Eliášův oheň
Kdo jsou Elohimové
Sexuální problematika
Přehled vedoucích planet Světlých sfér
Dotazy-křišťálové lebky, pyramidy…
Kdo jsou agregoři…
O umírání
Smysl lidského života, karma
Setkání s Aštarem
Písmenkové mantry
Zlatý avatar S.B.
Andělé z Atlantidy
Zákony Univerza
Duchovní slunce
Léčebné obrazy
Atlantida
Andělé strážní a ochranní duchové
Dělení reinkarnovaných bytostí
Duchovní vývoj a cesta sebevrahů
Rozhovor s Aštarem
Modlitba
Strom života
Zkoušky
Naše činnost na dvoře krále Artuše
Energetický průkaz
Konec éry Calijugy
Aura, její funkce a působnost
Poučení o mimozemšťanech
Tříbení a třídění bytostí…
Dopis Otce
Další poznatky
Knihy Hovory s Bohem
Andělé Světla

Sexuální problematika, její energetické děje

Mám intimní otázku, smím? Ano. Zajímají mne energetické děje při orgasmu, zda je správný asketismus a ipsace.

Žádné přehánění není v pořádku. Sex člověku náleží, je to jeho přirozenost. V okamžiku orgasmu splývá s vesmírnou jednotou. Asketismus není příliš žádoucí, protože u mnohých lidí vede k pohlavním úchylkám. Člověk, který abstinuje, je posedlý sexem a nemyslí na nic jiného, pokud je v rozkvětu plných sil. Jen člověk oslabený a nemocný netouží po tomto splynutí.

Tebe však zajímají energetické procesy při orgasmu. Začneme souloží, je přirozená a nutná pro zdraví člověka, patří i Božství. Čím výše je bytost, čím je pokročilejší, tím více síly z tohoto aktu získává, protože umí využít uvolněnou energii, kterou si mají vyměnit dvě láskyplné bytosti. Tím sílí jejich zdraví tělesné i duševní, jejich duch se raduje, protože má možnost splynout s vesmírnou jednotou lásky a stvoření. Při souloži mizí ego jednotlivce a splývá s Nejvyšším principem. Pocity při orgasmu jsou ony slastné pocity, které člověk cítí při splývání s Božstvím a Nejvyšším principem lásky a stvoření. Proto úzce souvisí s reprodukcí, stvořením dalších bytostí. Tomuto stavu se velmi podobá extáze při meditaci, říkáte tomu stavu samadhi. A nyní k vlastním energetickým procesům a výbojům. Pokud člověk abstinuje, hromadí se v něm tvůrčí energie, obíhá v kruhu a způsobuje přetlak, který má vedlejší nežádoucí účinek. Člověk se necítí dobře, je popudlivý, agresivní. Tato energie se vybíjí netransformovaná jedině kopulací nebo onanií s následným orgasmem. Při styku dvou bytostí dochází k vzájemné výměně energie, pročišťování energetických cest a center a uvolnění přebytečné energie. Při orgasmu uniká veškerý přebytek energie. Tak je tomu u zdravých lidí, kteří po odeznění pociťují uvolnění a radostnou náladu. Jen ti lidé, kteří pociťují sex jako něco nečistého, nebezpečného, ztrácejí více energie než je žádoucí. Je to zakódováno v jejich myšlení, cítění. Ti se cítí po souloži velmi vyčerpaní. Pokročilí a láskyplní jedinci jsou naopak osvěženi a plni energie, protože došlo k vzájemné výměně prány, která se láskou pročistila a přebytek byl použit na regeneraci nebo na proces plození. Proto lidé, kteří žijí s milovaným partnerem ve shodě a lásce, jsou déle živi.

Sexuální energii však lze také zneužít. Ti mágové, kteří jsou pokročilí, dokážou ovládat své myšlení a koncentrovat se tak, že v okamžiku vyvrcholení nesplývají s vesmírnou jednotou, ale zadrží energetický přebytek a vrhnou jej třeba se zlou myšlenkou na bytost, která jim kříží plány. Tímto způsobem lze napáchat mnoho zla. Je to porušení vesmírných i přírodních zákonů.

Tato sexuální energie, prána, hadí síla, jak ji nazýváme, je energie, která umožňuje léčit, proto vám říkáme, že léčíte láskou, je to transformovaná energie buď pomocí meditací, nebo touhou pomoci trpícím bytostem. Jde tedy o transformaci láskou. Někteří léčitelé mají zbytečné obavy o svou energetickou kapacitu. Sexuálním stykem energii neztrácejí, ta se jen vyrovnává.

Energetický potencionál je daný sférou a dimenzí, ze které člověk pochází, dále je dán láskyplností a aktivitou, touhou pomáhat. Tento potencionál klesá, nevede-li léčitel správně své myšlení. Např. není dostatečně láskyplný, je líný, ziskuchtivý, zkrátka, negativita ubíjí lásku a tím i energetický potenciál. Nemocí klesá potenciál až naposled, kdy jde o úplné vyčerpání organismu po všech stránkách. Nemoc je buď karmou nebo důkazem, že jsme udělali chybu. Ucpávají se energetické cesty, energie neproudí jak má a příslušné orgány onemocní. Tento proces jde poměrně pomaleji než když vysíláte negativitu. Vzbudíte-li však v sobě lásku a touhu pomoci, jste léčiteli z vyšších sfér posíleni a vy můžete léčit, požádáte-li o ochranu pacienta i svou. Též se může stát, že jste jen průtokovým kanálem léčivé energie z vyšších sfér.

Pokud máte na mysli blaho svých bližních a správně formulujete prosbu, nemůžete nikomu ublížit. Proto pamatujte, mojí milí, láska je tím nejvyšším principem, principem stvoření. Jí podléhá vše, je to ten nejkrásnější dar, který jste dostali, je to Božská jiskra ve vás. Opatrujte ji a chraňte ji. Láska je očistný plamen, který taví negativitu. Nenechte si vnutit žádné zkreslené představy o ní. Nebojte se jí, buďte láskyplní a pomáhejte bytostem, které nejsou příliš pokročilé, pomáhejte bloudícím, mějte s nimi trpělivost, aby se lidé zachránili před negativitou a tato krásná planeta se mohla produchovnět a postoupit do vyšší sféry a dimenze.

Mír s vámi!