MILÍ BRATŘI A SESTRY

KNIHY POSELSTVÍ
Poselství 1. díl
Poselství 2. díl
Poselství 3. díl
Cesta 4. díl
Pochodeň pravdy 5. díl
Chrám věků 6. díl
Vesmírná jednota lásky 7.díl


VÝŇATKY Z KNIH
Co je to božství
Rada nejvyšších
Vesmír, inkarnace, karma
Amulety moci Atlantidy
Václav Havel
Očista planety Země
Spící prorok Edgar Cayce
O léčitelství
Rozdíl mezi sférou a dimenzí
O souboji dobra se zlem
O svobodné vůli…
Stvoření člověka
Geopatogenní zóny
Skupina Bílý Kužel
Samovznícení-Eliášův oheň
Kdo jsou Elohimové
Sexuální problematika
Přehled vedoucích planet Světlých sfér
Dotazy-křišťálové lebky, pyramidy…
Kdo jsou agregoři…
O umírání
Smysl lidského života, karma
Setkání s Aštarem
Písmenkové mantry
Zlatý avatar S.B.
Andělé z Atlantidy
Zákony Univerza
Duchovní slunce
Léčebné obrazy
Atlantida
Andělé strážní a ochranní duchové
Dělení reinkarnovaných bytostí
Duchovní vývoj a cesta sebevrahů
Rozhovor s Aštarem
Modlitba
Strom života
Zkoušky
Naše činnost na dvoře krále Artuše
Energetický průkaz
Konec éry Calijugy
Aura, její funkce a působnost
Poučení o mimozemšťanech
Tříbení a třídění bytostí…
Dopis Otce
Další poznatky
Knihy Hovory s Bohem
Andělé Světla

O umírání

Otče, smím vědět, co se dělo, když R. umíral?

Viděli jste, že se míhají jednotlivé karmy a msty v rychlém sledu a nemohli jste nad něho vztáhnout ruce, abyste mu pomohli. Dítě, viděli jste správně. Tak to probíhá u všech bytostí. Ještě při odchodu z vašeho světa může být mnoho odpuštěno. Viděli jste množství karem, které se tímto aktem vyrovnávaly a současně všechny mstitele, kteří se s ním smířili. Dle toho, co umírající pochopil a vykonal, probíhá proces umírání. Je-li bytost připoutaná, bojí se smrti, jde v podstatě o souboj se smrtí, který je beznadějný. Nelze ho vyhrát, když nastal čas, ale prodlužuje se utrpení toho, kdo se brání. Potom v místě, kde se tento souboj odehrával, se otiskne černý kříž jako symbol utrpení a zlých myšlenek. Duch zemřelého se obyčejně zdržuje v blízkosti svého těla hmotného a snaží se navázat kontakt s pozůstalými. Najednou se cítí dobře a nechápe, proč ostatní pláčou, neuvědomuje si, že je mrtvý. O tom, že duch zemřelého by měl odejít k Světlu a plánovat svůj další duchovní vývoj, jistě nikdo z vás nepochybuje. Ale připoutaní se ke Světlu nedostanou tak dlouho, pokud nepochopí a neodpoutají se od všeho, co je k tomuto světu vázalo. Proto zasvěcenci vedou umírajícího, aby nezbloudil. Chci vás upozornit, že člověk v bezvědomí není nevědomý. Na hmotné úrovni nereaguje, ale jeho duch ví vše. Ví, co se okolo něho děje, co si myslíte, zda chcete, aby byl živ, nebo toužíte po tom, aby odešel. I lidé v narkóze mohou vnímat na této úrovni, proto by lékaři při operacích měli být opatrní a nebavit se o pacientovi negativním způsobem. Je prokázáno objektivně, že když je pacient v narkóze neklidný a lékař ho vezme za ruku, s úmyslem ho uklidnit, obyčejně se mu to podaří. Tento fakt byl zaznamenán připojenými aparáty na těle operovaného. Stejně můžete pomoci svému blízkému člověku, který je v bezvědomí tím, že komunikujete s jeho duchem. Poučený duch ví, že při umírání nevolnost stoupá jen určitou dobu a potom začnou působit endorfíny a člověku se uleví. Když se nebrání, umírá takový člověk v klidu a míru. Jeho duch se vymístí a není-li připoután, může jít za Světlem. Proto byste neměli při úmrtí svých milých přehnaně naříkat a volat je zpět, protože stěžujete jejich odchod do příslušných sfér. Tam, kde duch zůstane připoutaný stříbrnou šňůrou k hmotnému tělu, bojí se ji přerušit, dochází k velmi nepříjemným pocitům. Připoutaný duch vše cítí a prožívá, tedy i vlastní pohřeb, spalování či tlení organismu a jímá ho nesmírný smutek nad tím, co se s ním děje. Tento stav, dle síly připoutanosti, může trvat i několik století. Jak slábne připoutanost, sílí touha dostat se z této situace. Začne toužit po Světle a pak obyčejně svou touhou přivolá rádce a pomocníky a k Světlu se dostane. Je-li duch poučený, rychle se orientuje a přeruší včas stříbrnou šňůru a letí za Světlem. Zde ho uvítá láskyplné vyzařování, vidí všechny své důležité životy, vše, co se mu podařilo, i to co zkazil. Tu mu bývá navržen scénář budoucího života na hmotné úrovni, aby se mohl očistit ze svých vin. Když souhlasí, odchází do příslušné duchovní sféry, aby se připravil na další reinkarnaci. Jakmile toto přípravné období končí, stojí opět před svými rádci a světelnou bytostí, kteří se ho znovu ptají, zda souhlasí se stanovenými karmickým mezníky. Jakmile pronese souhlas, odkládá astrální tělo, to je druhá smrt a rodí se do nového hmotného života těm rodičům, kteří nejlépe zaručují jeho další vývoj a uskutečnění jeho karmického scénáře. Pokud jde o bytost velmi pokročilou a dokonalou, která se nemusí reinkarnovat, odkládá duch též astrální tělo a postupuje do vyšší sféry, kde dostane jeho éterické tělo takový tvar, tedy takovou krásu, jaké jsou jeho vibrace. Zde je tak dlouho, než nastane čas se reinkarnovat do vyšších sfér hmotného světa, aby prokázal svou zdatnost a láskyplnost. Delší čas se nemohou reinkarnovat ty bytosti, které vyzařují tak negativní vibrace, že by opět selhaly ve světě hmotném (přes veškerou přípravu v astrálu). Tyto bytosti odkládají astrální tělo a propadají se do temných sfér, kde jsou tak dlouho, až pochopí smysl lásky, zatouží po ní a po Světle Nejvyššího principu. Jakmile začnou vyzařovat lásku, začne žhavět božská jiskra v nich a teprve nyní může zasáhnout Bratrstvo pomoci a ducha vysvobodit. Tyto osvobozené bytosti nesou na svém éterickém těle všechny znaky svých negativních vlastností, proto pohled na ně není vábný a ony se velmi ostýchají před ostatními pokročilými duchy, ale jsou vítány s láskou. Ujmou se jich rádci, později učitelé, a tak, jak pokračuje jejich vývoj směrem k dobru, začínají vyzařovat lásku. Jejich éterické tělo se mění v souladu s jejich vibracemi a ony ztrácejí symboly svých negativních vlastností a získávají svou původní podobu, která spěje k produchovnělé kráse. Jednoho dne nastane čas, kdy mají osvědčit svou zdatnost a dobrotu, mají příležitost se očistit ze svých vin tím, že se reinkarnují na té planetě a v té sféře (a v blízkosti těch lidí), kde křivdu spáchali. Další postup již znáte. Ty nejpokročilejší a nejláskyplnější bytosti slouží svým mladším bratrům a sestrám. Šíří láskyplné vibrace okolo sebe, aby paprsek lásky zasáhl a probudil ty spící, kteří nechtějí nic vědět a nic znát. To jsou ti, co po vymístění a přerušení šňůry s hmotným tělem umřou sice klidně, ale ihned upadnou ve spánek nevědomí, zůstanou v nulovém pásmu astrálu, které se nazývá nevědomí. Toto jsou většinou duchovní lenoši, kteří odmítají pracovat na svém duchovním vývoji, nebo ustrašenci, kteří se bojí překonávat jakoukoli překážku. Dostává se jim tedy toho, co si přejí, pokud je neprobudí paprsek lásky a oni nezatouží po Světle Nejvyššího principu lásky a stvoření.

Může dojít k předčasnému úmrtí? Ano, to se stává, když duch musí být odvolán proto, že bloudí a neplní své povinnosti. Každý z nás jinak odchází jen tehdy, když nastal čas a vy s tím souhlasíte. Zdá se vám, že to neodpovídá tvrzení, kdy připoutaná bytost se brání smrti. Toto rozhodování však může být učiněno jen před Světlem. Konečné rozhodnutí učiní duch tím, že překročí zenit, na který je upozorněn. Vždy ho dobře pozná, má podobu řeky, zdi, údolí a podobně. Někdy se stává, že bytost se odpoutá od hmotného těla předčasně, pak je obyčejně poučen a vrácen zpět dříve, než překročí stanovenou mez. Jindy má bytost zážitek smrti proto, aby pochopila, že existují i jiné světy a dimenze než ty, ve kterých žije. Má být tedy poučena, aby cosi změnila ve svém životě. Duch umírajícího je též poslán zpět, má-li ještě nesplněné úkoly a povinnosti ke svým bližním, zejména k dětem. Jakmile duch nesouhlasí s odchodem (se smrtí), vrací se zpět na určitou dobu. Obyčejně mnoho pochopí, žije úplně jinak a vykoná ještě mnoho užitečného.

Děti moje milované, tady vidíte, že přes všechna úskalí vývoje vás přenáší láska. Láska naše, vaše a vašich bližních. Pokud nám to dovolíte, nezapudíte nás, můžeme vám pomáhat. My všichni ze Světlých i božských sfér po tom toužíme a snažíme se, abyste neuvázli v žádné z pastí nevědomí či zloby.

Mír s vámi!

Otec