MILÍ BRATŘI A SESTRY

KNIHY POSELSTVÍ
Poselství 1. díl
Poselství 2. díl
Poselství 3. díl
Cesta 4. díl
Pochodeň pravdy 5. díl
Chrám věků 6. díl
Vesmírná jednota lásky 7.díl


VÝŇATKY Z KNIH
Co je to božství
Rada nejvyšších
Vesmír, inkarnace, karma
Amulety moci Atlantidy
Václav Havel
Očista planety Země
Spící prorok Edgar Cayce
O léčitelství
Rozdíl mezi sférou a dimenzí
O souboji dobra se zlem
O svobodné vůli…
Stvoření člověka
Geopatogenní zóny
Skupina Bílý Kužel
Samovznícení-Eliášův oheň
Kdo jsou Elohimové
Sexuální problematika
Přehled vedoucích planet Světlých sfér
Dotazy-křišťálové lebky, pyramidy…
Kdo jsou agregoři…
O umírání
Smysl lidského života, karma
Setkání s Aštarem
Písmenkové mantry
Zlatý avatar S.B.
Andělé z Atlantidy
Zákony Univerza
Duchovní slunce
Léčebné obrazy
Atlantida
Andělé strážní a ochranní duchové
Dělení reinkarnovaných bytostí
Duchovní vývoj a cesta sebevrahů
Rozhovor s Aštarem
Modlitba
Strom života
Zkoušky
Naše činnost na dvoře krále Artuše
Energetický průkaz
Konec éry Calijugy
Aura, její funkce a působnost
Poučení o mimozemšťanech
Tříbení a třídění bytostí…
Dopis Otce
Další poznatky
Knihy Hovory s Bohem
Andělé Světla

Setkáním s Aštarem a členy jeho posádky

Setkání proběhlo přesně dle plánu. Byla zima, hustá mlha, pouliční světla nesvítila. Proto jsme se velmi těžko orientovali. Přesto jsme byli přivedeni přesně k místu setkání. Ve 20 hodin a tři minuty přistál Aštarův koráb. Tentokrát jeho posádka vystoupila v naší těsné blízkosti. Viděla jsem pouze bílé siluety, byli ohromní, asi 2 až 2,5 m.

Moje otázka, proč jste se nezhmotnili?

Vždyť to víš, jste jasnovidní, ale vaše vidění v těchto sférách zakrnělo, je nutné ho cvičit. Mnozí z vás ještě nemají otevřené třetí oko, natož čtvrté. Zhmotňujeme se jen pozemšťanům a zaslepeným, aby se probudili. U vás to pokládáme za zbytečné. Musíte se cvičit. Dnes jste obdrželi mnoho duchovních darů, též jste byli léčeni. Byli jsme šťastni, že jsme vám mohli předat znaky vašich nových hodností a vyznamenání. Někteří z vás byli zklamáni, že setkání bylo na jasnovidné úrovni. Jsou to vaše zkoušky. Zkoušky trpělivosti a vytrvalosti, zkoušky intuice, citu a jasnovidnosti.

Aštare, můžeš mi přeložit svou řeč, kterou jsi k nám pronesl? Náš duch ji zná a uložil ji hluboko do našeho podvědomí, ale naše vědomí na úrovni hmoty neví nic.

Děti moje,

jsem šťasten, že vás mohu uvítat na našem prvním setkání skupiny Bílý Kužel s členy naši posádky vesmírné lodi Zlatý avatar. Toužebně jsme očekávali tento den, kdy vás můžeme odměnit za vaši práci v těchto sférách. Jsme šťastni, že jste se probudili k svému úkolu a jevíte touhu splnit vše, co jste slíbili. Obdivujeme vaše úsilí v těchto obtížných podmínkách a také pokroky, které jste dosáhli po stránce duchovního vývoje. Za vaši snahu a vytrvalost vám náleží náš obdiv a láska. Překážky nejsou malé. Je na vás často tvrdě útočeno, ale jsme zde my, vaši přátelé, abychom vás chránili.

Všichni, co jste dnes přišli na naše setkání, jste pověřeni různými úkoly, které již začínáte plnit. Vaše úkoly souvisejí s důkladným výcvikem, kterému jste se podrobili na vašich planetách před reinkarnací a nyní začínáte prodělávat výuku, která má osvěžit a obnovit vaše znalosti. Jde o výcvik jasnovidectví, citlivosti, léčitelský a učitelský. Tyto úřady vám náležejí, bez nich byste nebyli schopni splnit své poslání. Je to tvrdý výcvik, protože je třeba, abyste v sobě probudili některé z vlastností a schopností, které máte ve sférách, kterým náležíte. Učíme vás dělit pozornost mezi více jevů a činností, učíme vás jak se chránit před negativitou a jak chránit i druhé bytosti. Učíte se anatomii, léčebným postupům, zacházení s léčebnými aparáty, oživujeme vaše znalosti z oboru filozofie, zejména z náboženství. Dáváme vám veškeré poznání nejvyšších Světlých sfér tak a takovou formou, jak jste schopni je přijmout. Váš výcvik je všestranný a poměrně dlouhodobý. Máte-li konat zázraky lásky, musíte být dobře připraveni. Váš výcvik probíhá takřka neustále, ve dne i v noci. Mnoho se naučíte právě ve spánku. Nebojte se, že to nezvládnete, víme přesně jak koho zatížit. Pro tyto úkoly byli vybráni ti nejschopnější, kteří prošli mnoha zkouškami a testy, v nich jste osvědčili svou všestrannost. Víme přesně, kolik kdo z vás snese. Nebojte se přetížení, vaši osobní lékaři sledují pečlivě váš stav duchovní, duševní i tělesný. S vašim hmotným tělem je to nejtěžší. Většina z vás k němu neměla příliš zodpovědný vztah, protože jste byli zvyklí na krásnější a kvalitnější tělo. Jako vklad jste však dostali všichni kvalitní a dobře regenerující organismus, jenže vy s ním strašně lehkomyslně zacházíte. Vy je totiž necítíte jako své. Ano,bylo vám dáno pro tuto reinkarnaci, ale nepřidělávejte nám zbytečnou práci. My vás s láskou léčíme, ale je nám líto, když naši práci ničíte špatnou stravou a nevhodnou životosprávou. Buď své síly přepínáte nebo lenošíte. Dnes jsme se snažili posílit vaše nejlepší charakterové vlastnosti a inteligenci. U některých jsme navodili stav, aby váš organismus zvládl přiměřenou zátěž a správně regeneroval. Mnohým z vás byla vyléčena závažná choroba, kterou jste nezvládli. Všichni jste byli energeticky posíleni. Udělili jsme vám vyznamenání, která budete nosit ve své auře. Mnozí jste obdrželi duchovní hodnosti za své zásluhy. Nikdo jste dnes neodešel s prázdnou.

Děti moje, neklesejte na mysli, mnohým z vás se zastesklo, přesto neúnavně pracujete. Vážíme si vás za to a milujeme vás, jsme na vás hrdí. Máte naši všestrannou podporu. Bdíme nad vámi a chráníme vás. Žádný útok vás nemůže zničit, ani vám ublížit, pokud vy sami k tomu nezavdáte příčinu (svou lehkomyslností). Nebezpečná je pro vás pasivita, pohodlí a pýcha. Pýchy se varujte, ta zabíjí lásku. Nezaměňujte ji však s hrdostí. Hrdost vám náleží, neboť máte mnoho zásluh a mnoho dobrého jste již vykonali. Mnozí jste bloudili a přece jste mne nalezli, a já se raduji, vaše bloudění skončilo. Nastává čas intenzivní práce, která vás bude těšit, protože budete cítit, že stojíte na správné cestě a konečně děláte to, pro co jste byli vybráni a k čemu jste se dobrovolně zavázali. Budete šťastni, protože stále více budete cítit vesmírnou jednotu lásky a stvoření našeho nejvyššího principu. Mír s vámi!

Aštar

 

Průběh setkání: přílet označovalo bílé slunce (Aštarova loď). Někteří z nás viděli zážeh lodi při přistávacím manévru. Obrazy byly rozděleny na doplňující a kontrolní. Z. uviděla otevřené dveře, ze kterých vycházelo Světlo ze zlatými znaky. Já jsem viděla Aštara s posádkou, jak stojí v řadě. J. je viděl vystupovat a mávat. Po proslovu k nám přistoupili a udělovali hodnosti a vyznamenání. Vyzařování jejich lásky bylo hřejivé. Na počátku této slavnosti přiletěl ještě jeden koráb, ale uvízl v ochranném silovém poli, protože k nám nenáležel. Byli to zvědavci, Jorgiňané a EBE, po skončení slavnosti byli uvolněni, aby mohli odlétnout.

I když někteří z nás byli zklamáni, že nebyl kontakt jasnější, neuvědomovali si, že je to jen proto, že naše vidění není ještě dokonalé. Většina z nás prožívala štěstí se setkání se svými bratry a sestrami ze Světlých sfér.

K vizi paní M.: Jorgiňané přišli na její pozvání s EBE. Protože nepožádali o souhlas, směli sledovat jen z určité vzdálenosti celé oslavy. Na Aštarově lodi nikdo takový nebyl. Jorgiňané a EBE ji vysílali obrazy telepaticky.