MILÍ BRATŘI A SESTRY

KNIHY POSELSTVÍ
Poselství 1. díl
Poselství 2. díl
Poselství 3. díl
Cesta 4. díl
Pochodeň pravdy 5. díl
Chrám věků 6. díl
Vesmírná jednota lásky 7.díl


VÝŇATKY Z KNIH
Co je to božství
Rada nejvyšších
Vesmír, inkarnace, karma
Amulety moci Atlantidy
Václav Havel
Očista planety Země
Spící prorok Edgar Cayce
O léčitelství
Rozdíl mezi sférou a dimenzí
O souboji dobra se zlem
O svobodné vůli…
Stvoření člověka
Geopatogenní zóny
Skupina Bílý Kužel
Samovznícení-Eliášův oheň
Kdo jsou Elohimové
Sexuální problematika
Přehled vedoucích planet Světlých sfér
Dotazy-křišťálové lebky, pyramidy…
Kdo jsou agregoři…
O umírání
Smysl lidského života, karma
Setkání s Aštarem
Písmenkové mantry
Zlatý avatar S.B.
Andělé z Atlantidy
Zákony Univerza
Duchovní slunce
Léčebné obrazy
Atlantida
Andělé strážní a ochranní duchové
Dělení reinkarnovaných bytostí
Duchovní vývoj a cesta sebevrahů
Rozhovor s Aštarem
Modlitba
Strom života
Zkoušky
Naše činnost na dvoře krále Artuše
Energetický průkaz
Konec éry Calijugy
Aura, její funkce a působnost
Poučení o mimozemšťanech
Tříbení a třídění bytostí…
Dopis Otce
Další poznatky
Knihy Hovory s Bohem
Andělé Světla

Písmenkové mantry

Písmenkové mantry jsou zvláštním druhem modlitby, kdy touto mantrou popisujeme celé své tělo, které chceme odevzdat Božství a vyměnit za tělo, které by bylo hodnější tohoto Božství. Tak popisujeme nejprve kůži a svaly, propalujeme se doslova k jednotlivým orgánům a nakonec obětujeme šlachy a kosti.

Náleží nám takový způsob modlitby?

Nikoli, vše co je násilné se podobá magii a v podstatě jí je. K vyššímu stavu se musí člověk propracovat evolučně sebezdokonalováním, tedy cílevědomou prací na sobě, nikoli takto násilně.

Lze tento násilný proces změnit?

Ano, ale je to velmi obtížné. Zrušit toto kouzlo může jedině povolaný zasvěcenec, který je tak láskyplný, že má Otcovo požehnání. Budou k vám přicházet lidé a žádat očistu, ale vy vždy dbejte, zda se čas naplnil, zda smíte tohoto zbloudilého očistit. Podobně je tomu s lidmi, kteří šli cestou ohně, nebo si nechali násilně otevřít čakry, aby mohli léčit metodou Reiki. Je to opět násilná metoda. Pokud tento člověk dosáhne určité mravní úrovně, pak se mu čakry, v případě potřeby, otvírají samy. Tedy, člověk musí těchto hodnot a úrovní dosáhnout vlastním zdokonalováním a pak, když dosáhne určité úrovně, je mu tento dar vlastní povahou na základě zákona o rovnosti předán. Magickými obřady získávají lidé nedokonalí, kteří nevykazují vysokou mravní úroveň, tyto schopnosti vlastně násilně. Platí za to tvrdě. Po stránce hmotné penězi, jejichž výše není zanedbatelná a po stránce duchovní ztrátami, které se dají napravit jen výjimečně. O duchovních strážcích mágů jsme již mnohokrát mluvili a všichni víte, jak těžké je najít cestu Světla pro ně. Jaké utrpení je čeká, když je předložen účet temných mocností. Moji milí, tato cesta vám nenáleží, protože vy jste našli cestu a Světlo lásky pravé, vy se snažíte jménem lásky jednat spravedlivě. Člověku těchto dimenzí a sfér náleží jen modlitba pravá, to je prosba spravedlivá, touha po dobru, po láskyplných skutcích cestou nenásilnou. To je pravá modlitba, která má nesmírnou sílu. Je to vaše napojení na nebeské sféry Světla. Pokud se jasnovidně podíváte na bytost, která se modlí, či rozmlouvá s Otcem nebo jinou božskou bytostí, vidíte, že je chráněna jejich láskou, že se mezi nimi vytváří most lásky v podobě zářivého sloupce, který spadá z nebeských výšin na vás, vaši hlavu a zahaluje vás celé svou laskavou září. Tak se děje vždy při spravedlivé prosbě, vždy, když rozmlouváte s Božstvím.

Nespravedlivé žádosti, které jsou zištné a vypočítavé a mohly by být příčinou poškození ostatních bytostí, se dle své povahy, ani nedonesou do příslušných sfér, protože jsou těžké svou chtivostí a negativitou. Nejhorší jsou žádosti plné zloby a touhy po pomstě, za ty přichází dle vesmírného zákona odrazu obyčejně spravedlivý trest. Vidíte tedy, že Otec na vás vysílá jen lásku a její milost. Co vy s ní uděláte, záleží již na vás. Za negativitu a zlo si mohou lidé sami, protože to oni sami přetvořili a produkovali zkreslenou pránu Boží. Proto buďte spravedliví a nesvádějte vlastní slabost na Otce, na Boží hněv, protože Otec vás miluje, všichni jste jeho dětmi. Otec vás nemusí trestat, protože má s vámi nekonečnou trpělivost. To vy sami někdy trpíte vlastní negativitou, kterou se obklopujete a které se nechcete vzdát. Mojí milí, jen láska vás může chránit ve všem vašem konání. My stojíme po vašem boku a můžeme konat zázraky hrdinství pro vaši ochranu, pokud toužíte po Světle lásky a nejste plni negativity. Jakmile se naplníte zlobou, odpuzujete nás. Ne tím, že bychom se vás štítili, pohlížíme na vás jako na mladší sourozence, kteří mají méně zkušeností, ale odstrkujete nás svou negativitou tak, že se k vám nemůžeme přiblížit, ani vám nemůžeme radit, protože nás neposloucháte a neslyšíte. Vy víte, že musíme respektovat vaši svobodnou vůli a vězte, že děláme vše pro to, abyste zachytili naše varovné signály. Proto buďte opatrní, opatrujte svého ducha, nepřipusťte, aby se zašpinil stykem s negativitou, která vypadá mnohdy neškodně. Máte většinou již kódy pravdy, impulsy, které vás vedou, pokud jste ochotni je poslouchat. Vše nové prověřujte, pak se nemusíte bát, že bloudíte. Ani styku s negativními a nečistými bytostmi se nemusíte bát, pokud prosíte o ochranu, ale nenáleží vám tyto bytosti vyhledávat, protože pak stykem s nimi vaše ochrany slábnou a vy se můžete infikovat jejich negativitou a najít v ní dokonce zalíbení. Pak ztrácíte instinkt a kódy pro dobro a zlo, pro pravdu a lež a začíná váš inverzní vývoj. Toho se varujte.

Mír s vámi, děti moje.

Ježíš-Aštar