MILÍ BRATŘI A SESTRY

KNIHY POSELSTVÍ
Poselství 1. díl
Poselství 2. díl
Poselství 3. díl
Cesta 4. díl
Pochodeň pravdy 5. díl
Chrám věků 6. díl
Vesmírná jednota lásky 7.díl


VÝŇATKY Z KNIH
Co je to božství
Rada nejvyšších
Vesmír, inkarnace, karma
Amulety moci Atlantidy
Václav Havel
Očista planety Země
Spící prorok Edgar Cayce
O léčitelství
Rozdíl mezi sférou a dimenzí
O souboji dobra se zlem
O svobodné vůli…
Stvoření člověka
Geopatogenní zóny
Skupina Bílý Kužel
Samovznícení-Eliášův oheň
Kdo jsou Elohimové
Sexuální problematika
Přehled vedoucích planet Světlých sfér
Dotazy-křišťálové lebky, pyramidy…
Kdo jsou agregoři…
O umírání
Smysl lidského života, karma
Setkání s Aštarem
Písmenkové mantry
Zlatý avatar S.B.
Andělé z Atlantidy
Zákony Univerza
Duchovní slunce
Léčebné obrazy
Atlantida
Andělé strážní a ochranní duchové
Dělení reinkarnovaných bytostí
Duchovní vývoj a cesta sebevrahů
Rozhovor s Aštarem
Modlitba
Strom života
Zkoušky
Naše činnost na dvoře krále Artuše
Energetický průkaz
Konec éry Calijugy
Aura, její funkce a působnost
Poučení o mimozemšťanech
Tříbení a třídění bytostí…
Dopis Otce
Další poznatky
Knihy Hovory s Bohem
Andělé Světla

S. B. a jeho způsob léčení

S.B. je jeden ze zlatých avatarů, který se reinkarnoval na tuto zemi, aby hlásal lidstvu lásku, učil pravé lásce a potěšil trpící na jejich cestě za očistou. Má velikou moc, protože může mnoho pomáhat. V televizním pořadu Duše východu jsme ti ukazovali duchovní hodnosti jednotlivých osobností. Viděla jsi co se děje s aurou a duchovním tělem bytosti, kterých se zmocňuje nadšení a které touží po vyšším poznání, jaké dary dostanete, když se napojíte na Božství. U S.B. tě mátlo, že vidíš jeho duchovní tělo prázdné a temné. Bylo to proto, že má schopnost brát z lidí negativitu, jejich karmy a spalovat je svým vyzařováním. Neprobíhá to tak, že by dělal jen jednotlivce a ihned se očistil, ale jak prochází mezi lidmi, bere jejich prokletí, msty a karmy na sebe, kumuluje je ve svém těle, ve kterém je pak spaluje. Proto jsi ho viděla černého s vyzařujícími paprsky lásky, které se lomily přes jeho ochrannou auru. Kam tyto paprsky dopadaly, tam se mysl lidí i jejich duchovní tělo očistilo a rozzářilo láskou. Současně jim vytvářel ochrany. To byly ty bílé znaky nad hlavou jednotlivců. Takto léčit smí pouze pokročilý zlatý avatar. Viděla jsi vrcholnou ukázku léčitelského mistrovství a lásky k bližnímu. Protože očista od této negativity není jednoduchá ani příjemná, dokáže takto léčit jen nejvyšší zasvěcenec. Negativitu i karmy vztáhne na sebe každý lehce, ale proces spalování trvá delší dobu a mezitím nabývají karmy na intenzitě, zejména mstitelé a kletby se uplatňují ve svém působení první. Proto výcvik avatarů probíhá postupně. Zápasí nejprve mnoho s negativitou, aby získal potřebnou praxi. Bílý avatar se většinou učí zápasit s negativitou a eliminovat ji (eliminovat zlo). Karmu a mstu smí vztahovat na sebe jen ojediněle a výjimečně, i tak mu dá velkou práci se dokonale očistit. Jeho duch ví sám přesně, kdy je vhodné tímto způsobem lidi léčit a kdy si to ještě nemůže dovolit. Tak se stává, že léčitel se diví, proč na sebe vztáhl karmu, když léčil jen to, co Otec dovolí. Dochází k tomu tehdy, kdy nelze jinak pacientovi pomoci a tento léčitel má hodnost avatara a je zralý a natolik neohrožený, aby tuto nepříjemnost podstoupil. Tak se pozvolna zaučuje a může stále více pro své pacienty učinit. Stříbrný avatar pokračuje v tomto výcviku, ví o své schopnosti, začíná pracovat vědomě tímto způsobem a umí se již dobře očistit. Nesmí však ještě léčit hromadně, protože by tímto způsobem léčbu nezvládl. Buď by zemřel na následky karmického zatížení, nebo zešílel či ztratil svou lásku k bližním, protože by nedokonale spaloval negativitu, která by se hromadila v něm a neblaze ovlivňovala duchovní vývoj nedoučeného avatara. Otevřela by cestu tvrdým útokům zla, protože vládce temnot ví přesně, v jakém jsme duchovním stavu a jaké šance má. To vše však avataři dobře znají a není tedy nebezpečí, že by se této chyby dopustili. Těmto pokročilým bytostem již nevládne pýcha ani ješitnost, která by je zavedla. Teprve zlatý avatar zvládá tento způsob léčení dokonale a proto nepodceňuje nebezpečí, ale ani se ho nebojí. Proto se, přátelé, nebojte nepříjemných pocitů při vašem výcviku, ale nezanedbávejte je. Znamená to vždy, že máte cosi vykonat, abyste tyto pocity a signály odstranili správným zásahem. Nezlobte se na nás proto, připustíme-li, když dozraje čas, že musíte neustále za sebe a z pacientů odstraňovat různou negativitu. Víme, že je to únavné, ale je to důležité pro váš postup. Pacienty dostáváte vždy takové, jaké zvládnete a na nichž se nejvíce naučíte. Současně vás učíme samoléčení, abyste byli nezávislí a uměli si poradit a pomoci i bez nás. Jakmile zvládnete určitou etapu výcviku, ustanou potíže, protože je zvládnete automaticky, aniž by o tom vaše hmotné vědomí vědělo. Chvíli si odpočinete a pokračujete ve výuce dál. Musíte zvládnut obranu proti obsazení, vlivu negativních bytostí, učíme vás chránit sebe i váš příbytek. Mohli bychom toho ještě mnoho jmenovat, ale mnozí to již na sobě pociťujete a víte tedy nejlépe o čem mluvíme. Uvědomte si, že vás nechceme trápit, ale naopak chránit, že se radujeme z každého vašeho pokroku a jsme nadšeni vašimi úspěchy.

Ještě k TV pořadu "Duše východu". Stále jste toužili po morální opoře na úrovni hmotné v klubech léčitelů či psychotroniků, hledali jste spřízněné duše mezi nimi i mágy, ale tam najdete jen bloudící reinkarnované, které je třeba očistit a přesvědčit o pravdě všeho poznání. Pokud je neočistíte, nemohou být vaší oporou, ale naopak, mohou vám být nebezpeční. Avšak duše východu, které jsme vám označili božskými znaky, to jsou reinkarnovaní, kteří vám mohou být skutečnou morální oporou. Nezáleží na tom, že jsou od vás tak daleko, vaše duchovní spojení se blíží, někteří z vás jsou již v kontaktu duchovním. Ti k nám patří a ti vás nezavedou, i když jejich nauka se v určitých aspektech liší a nepodávají tak otevřeně utajované věci jako vy. Souvisí to s místem působnosti a mentalitou lidí, kterým nauku lásky hlásáte. Proto buďte vždy láskyplní, tolerantní a nepřipoutaní. Hlavně se varujte fanatizmu. Mnoho bytostí dobré vůle se v něm ztratilo, protože podlehlo jeho vábení a zbloudilo. Fanatizmus je násilí, bere svobodu a zkresluje i tu nejkrásnější nauku lásky a pravdy.

Mír a láska s vámi.

Otec a Aštar