MILÍ BRATŘI A SESTRY

KNIHY POSELSTVÍ
Poselství 1. díl
Poselství 2. díl
Poselství 3. díl
Cesta 4. díl
Pochodeň pravdy 5. díl
Chrám věků 6. díl
Vesmírná jednota lásky 7.díl


VÝŇATKY Z KNIH
Co je to božství
Rada nejvyšších
Vesmír, inkarnace, karma
Amulety moci Atlantidy
Václav Havel
Očista planety Země
Spící prorok Edgar Cayce
O léčitelství
Rozdíl mezi sférou a dimenzí
O souboji dobra se zlem
O svobodné vůli…
Stvoření člověka
Geopatogenní zóny
Skupina Bílý Kužel
Samovznícení-Eliášův oheň
Kdo jsou Elohimové
Sexuální problematika
Přehled vedoucích planet Světlých sfér
Dotazdy-křišťálové lebky, pyramidy…
Kdo jsou agregoři…
O umírání
Smysl lidského života, karma
Setkání s Aštarem
Písmenkové mantry
Zlatý avatar S.B.
Andělé z Atlantidy
Zákony Univerza
Duchovní slunce
Léčebné obrazy
Atlantida
Andělé strážní a ochranní duchové
Dělení reinkarnovaných bytostí
Duchovní vývoj a cesta sebevrahů
Rozhovor s Aštarem
Modlitba
Strom života
Zkoušky
Naše činnost na dvoře krále Artuše
Energetický průkaz
Konec éry Calijugy
Aura, její funkce a působnost
Poučení o mimozemšťanech
Tříbení a třídění bytostí…
Dopis Otce
Další poznatky
Knihy Hovory s Bohem
Andělé Světla

Duchovní slunce, vývojová osmička

Bílý Kužel je jádro Duchovního Slunce. Duchovní Slunce je Božství příslušného Vesmíru a řídí je Nejvyšší princip lásky a stvoření. Nejvyšší princip lásky prolíná všemi Vesmíry a Galaxiemi. Duchovnímu Slunci se říká někdy Filozofické Slunce (Rosekruciáni). Je to Božství, vesmírná inteligence, reservoár vědění a umění, lásky a inspirace. Duchovní Slunce oživuje svou energií (pránou) všechny bytosti. Je tvůrčí a působí ve všech sférách a dimenzích. Proto je jeho energie tak léčivá, v podstatě je to láska, která se na nás vylévá. Čím jsme láskyplnější, tím více ji dokážeme přijmout, získat v ní inspiraci a přetvořit ji svou láskou na dary, které jsme schopni dle zákona odrazu a dopadu přijmout. Duchovní Slunce je náš Otec, který se vyzařuje dle potřeby i do podoby hmotné. Je to i Duch Svatý, který na nás sestupuje v podobě inspirace, nadání nebo talentu. Veškeré umělecké výtvory jsou darem Ducha Svatého, též vynálezy, které slouží všemu dobrému. Je to každá dobrá idea, která se zhmotňuje uskutečněním. Ovšem, pomocí této prány nevznikají jen věci dobré pro člověka, ale i věci negativní, protože člověk si pránu dle zákona rovnosti modifikuje. I to je dobré a slouží vývoji. Bez protikladu by nebylo pohybu vpřed a výš. Ve vaší sféře je dobré, je-li pozitivum a negativita v rovnováze. Ovšem, na základě vývoje pozitivum nabývá převahy a vy se stáváte lehčími a postupujete do vyšších sfér. Existuje i inverzní vývoj, kdy nabývá negativita převahy a ten, kdo se dal tímto směrem, klesá stále níž, protože jeho vibrace se stávají pomalejšími a hrubšími. Oba vývojové trendy se pohybují ve spirále, která vyplňuje vývojovou osmičku. Jakmile tento trend vrcholí, nahromadí se kvantita spirál v osmičce v jiné kvalitě a dimenzi (např. z našeho světa do antisvěta, z temných sfér do světlých sfér, apod.). Toto kolotání probíhá nekonečně dlouho, obě části osmičky mají svůj rytmus. Vdech a výdech. Vdech má 4 fáze a výdech též. Někdy mluvíme o taktu, rytmu či době. Podle Herma Trismegista platí: "Co je nahoře, to je i dole". To znamená, že pro vývoj Světlých sfér platí stejné zákonitosti jako v temných sférách. Všude musí být zachován řád. Každým dechem při propojení Vesmírů stoupá energie a napětí mezi Vesmíry Světla a temnot. Když dosáhne napětí určité intenzity, dochází k velikému třesku, osmička se rozpadá. Na určitou dobu zavládne chaos, ale na základě rovnosti se opět začnou stmelovat částice, které se přitahují a odpuzují se ty částice, které k sobě nenáleží. To trvá tak dlouho, dokud se nevytvoří dvě koule či bubliny s rozdílným nábojem, které se přitahují, až splynou v osmičku a vývoj začíná znovu, dýchání Vesmírů pokračuje. Celý proces se opakuje znovu a znovu. Život je neustálý zrod a zánik, pulsace a neustálá změna. Život je dech Boží, individuální i kolektivní dar v neopakovatelné podobě, ale neustále se opakující.

Prána je na nás vylévána bez rozdílu a my ji dle svých potřeb modifikujeme?

Ano, proto pokládáme za upírství, čerpá-li někdo pránu z ostatních lidí, zvířat nebo květin. Navíc je tato prána již uzpůsobena potřebám těch, kterým náleží.

Mír a láska s vámi.

 

Duchovní Slunce a Bílý Kužel jako jeho jádro, rozdíl mezi Šambalou a jádrem Duchovního Slunce

Správně tušíte, že Duchovní Slunce je pro vás tím nejvyšším Božstvím, po kterém toužíte, je vaší nirvánou, vaším Otcem i vaší všeobjímající láskou. Je vaší nejvyšší planetou a tak i tato planeta podléhá zákonům Nejvyššího principu lásky a stvoření. Vládci a obyvatelé Duchovního Slunce jsou božské bytosti a jejich nejvyšším vládcem je Bůh Otec. Odtud se vám dostává veškeré mravní, duchovní i láskyplné pomoci. Sem všichni ve svém duchovním vývoji směřujete a usilujete o to, abyste dosáhli takového poznání a úrovně lásky, abyste s tímto Božstvím splynuli. Etapy tohoto duchovního vývoje jsou různě odstupňovány. Abyste se mohli dostat až sem, musíte obsáhnout celý duchovní vývoj vaší planety (hmotný i duchovní). Teprve když dosáhnete úrovně Šambaly, kde se zdržují agregoři vaší planety s jejich andělskými pomocníky, teprve potom postupujete do vyšších sfér, přes známé vám planety jako je Sírius, Mauritius a Rhea, až dosáhnete vrcholu – Bílého Kužele. Ani tady vývoj nekončí, ale pokračujete za hranice naší Galaxie i Vesmíru. A tak pokračujete od jedné Galaxie ke druhé, od jednoho Vesmíru ke druhému. Všude musíte úspěšně projít celou vývojovou osmičkou. Je to vývoj nesmírně složitý, ale nádherný. Při přechodu z jedné planety na druhou je vždy krátké zastavení a odpočinek, aby si bytost mohla dobře rozmyslet, kam chce zaměřit svůj vývoj, jak chce dále postupovat. Stejně je tomu při přechodu do jiné Galaxie i při přechodu do jiného Vesmíru. Na různě dlouhý čas splýváte s energetickým polem (nirvánou) a pokračujete dále. Tento vývoj je prakticky nekonečný. Je to neustálý vznik a zánik, střídání odpočinku s usilovnou prací, je to veliká radost, ale i žal. Je to především nekonečná láska. Mír s vámi, moji milí.

Ježíš-Aštar