MILÍ BRATŘI A SESTRY

KNIHY POSELSTVÍ
Poselství 1. díl
Poselství 2. díl
Poselství 3. díl
Cesta 4. díl
Pochodeň pravdy 5. díl
Chrám věků 6. díl
Vesmírná jednota lásky 7.díl


VÝŇATKY Z KNIH
Co je to božství
Rada nejvyšších
Vesmír, inkarnace, karma
Amulety moci Atlantidy
Václav Havel
Očista planety Země
Spící prorok Edgar Cayce
O léčitelství
Rozdíl mezi sférou a dimenzí
O souboji dobra se zlem
O svobodné vůli…
Stvoření člověka
Geopatogenní zóny
Skupina Bílý Kužel
Samovznícení-Eliášův oheň
Kdo jsou Elohimové
Sexuální problematika
Přehled vedoucích planet Světlých sfér
Dotazy-křišťálové lebky, pyramidy…
Kdo jsou agregoři…
O umírání
Smysl lidského života, karma
Setkání s Aštarem
Písmenkové mantry
Zlatý avatar S.B.
Andělé z Atlantidy
Zákony Univerza
Duchovní slunce
Léčebné obrazy
Atlantida
Andělé strážní a ochranní duchové
Dělení reinkarnovaných bytostí
Duchovní vývoj a cesta sebevrahů
Rozhovor s Aštarem
Modlitba
Strom života
Zkoušky
Naše činnost na dvoře krále Artuše
Energetický průkaz
Konec éry Calijugy
Aura, její funkce a působnost
Poučení o mimozemšťanech
Tříbení a třídění bytostí…
Dopis Otce
Další poznatky
Knihy Hovory s Bohem
Andělé Světla

Léčebné obrazy z Bílého Kuželu

Tyto obrazy jsou poněkud odlišné podstaty než obrazy z planety lékařů. Léčebné obrazy z Bílého Kuželu jsou čistou energií Světla lásky. Jsou to většinou podoby zářivých krystalů nebo duchovních energetických těl bytostí Světla. Jsou to dary Duchovního slunce, které byly pro vás a lidstvo stvořeny. Mají nádherné barevné vyzařování energetických těl těch bytostí, které vám prostřednictvím těchto obrazů přicházejí na pomoc. Buď tedy jde o energetickou podobu bytosti, která vám přijde na pomoc, vztáhnete-li ruku nad obraz, nebo jde o krystal, jehož prostřednictvím též můžete přivolat pomoc.

Dle naléhavosti potřeby, tak, jak šel čas a karma uzrála, budou pro vás vykonávat zázraky lásky, pokud bude vaše mysl i srdce čisté. Před pohledem a rukou nepovolanou, před myslí plnou zloby a nenávisti či závisti, se uzavřou a chrání. Pomáhají jen těm, jejichž úmysly jsou dobré. Jsou ukázkou tvorby lásky.

Všechny podoby obrazů jsou umístěny na Bílém Kuželu, buď v nebeském chrámu nebo zdobí jednotlivá obydlí. Tyto obrazy jsou milostí nejvyšších láskyplných bytostí rozsvíceny a vysílají lásku a léčebnou energii všude tam, kde prosba byla tak intenzivní, že dosáhla výšin nebeských.

Zejména ve Dnech milosti se line jejich láskyplná záře, aby pomohla všude tam, kde je toho třeba. Vysvobozuje bytosti z prokletí i karem, které už byly pochopeny a staly se zbytečnými. Mají schopnost inspirace. Padne-li tento paprsek na vyvolenou bytost, vytváří tato bytost díla, která slouží k potěše a pokroku všech. Tento paprsek vede myslitele, vědce i lékaře a umělce. Jeho milost vede lidstvo k Světlu pravého poznání.

Tyto dary dostává lidstvo vždy s určitým odstupem a je zváženo, kdy seslat další dar, či vyčkat, až pro něho lidstvo dozraje. Některé dary jsou pro potěšení, jiné pro poučení, další pro usnadnění života na této planetě. Záleží jen na lidstvu samém, co s těmito dary učiní, zda jich využije nebo je zneužije. Zneužití se dle vesmírných zákonu trestá, ale využití pro všeobecné blaho násobí láskyplné vyzařování a dochází proto k mohutnému rozkvětu duchovnímu a následně i hmotnému.

Mír s vámi!

Aštar