MILÍ BRATŘI A SESTRY

KNIHY POSELSTVÍ
Poselství 1. díl
Poselství 2. díl
Poselství 3. díl
Cesta 4. díl
Pochodeň pravdy 5. díl
Chrám věků 6. díl
Vesmírná jednota lásky 7.díl


VÝŇATKY Z KNIH
Co je to božství
Rada nejvyšších
Vesmír, inkarnace, karma
Amulety moci Atlantidy
Václav Havel
Očista planety Země
Spící prorok Edgar Cayce
O léčitelství
Rozdíl mezi sférou a dimenzí
O souboji dobra se zlem
O svobodné vůli…
Stvoření člověka
Geopatogenní zóny
Skupina Bílý Kužel
Samovznícení-Eliášův oheň
Kdo jsou Elohimové
Sexuální problematika
Přehled vedoucích planet Světlých sfér
Dotazy-křišťálové lebky, pyramidy…
Kdo jsou agregoři…
O umírání
Smysl lidského života, karma
Setkání s Aštarem
Písmenkové mantry
Zlatý avatar S.B.
Andělé z Atlantidy
Zákony Univerza
Duchovní slunce
Léčebné obrazy
Atlantida
Andělé strážní a ochranní duchové
Dělení reinkarnovaných bytostí
Duchovní vývoj a cesta sebevrahů
Rozhovor s Aštarem
Modlitba
Strom života
Zkoušky
Naše činnost na dvoře krále Artuše
Energetický průkaz
Konec éry Calijugy
Aura, její funkce a působnost
Poučení o mimozemšťanech
Tříbení a třídění bytostí…
Dopis Otce
Další poznatky
Knihy Hovory s Bohem
Andělé Světla

Andělé strážní a ochranní duchové

Andělé strážní jsou duchovní bytosti, které touží pomáhat bytostem méně rozvinutým na jejich cestě za Světlem. Jsou to bytosti vysoké mravní i duchovní úrovně, které se rozhodly pro život a postup ryze duchovní. Tuto specializaci lze volit teprve tehdy, dosáhne-li duch určité úrovně mravní a má-li silný láskyplný náboj, který by mu pomáhal pečovat o vyvolenou bytost.

Jsou to duchové, kteří již nejsou zatíženi karmou a touží pomáhat těm, na které se ještě vztahují zákony karmy. Na tento úřad jsou pečlivě vybíráni, protože jde o vysokou duchovní hodnost a je třeba, aby měli dostatečně vyvinutou intuici, předvídavost, trpělivost a citlivost, aby dobře rozlišovali, co je pro jejich chráněnce dobré a před čím by ho měli varovat. Musí znát dobře karmický scénář svého svěřence a chránit ho spolu s rádci před nebezpečím špatné volby, aby nebyl porušen karmický scénář. Především ho chrání před fyzickým, ale i duševním poškozením, které není v ákášickém scénáři.

On to je, který volá naše lékaře, on to je, kdo volá rádce a pomocníky, je-li ohrožen váš životní cíl. On to je, kdo vás chrání před negativitou a jejími útoky, spolu s andělskými zvířaty. On stojí věrně po boku v dobách štěstí i utrpení. On vám s našimi rádci radí a vede vás až do posledního dechu našeho žití, vede vás za Světlem. On je to, kdo přivolává sudičky, nastal-li čas odchodu z těla hmotného, aby vám usnadnil přechod do jiné dimenze bytí. Bere tak na sebe laskavou podobu andělů smrti spolu s nimi, abyste se zrodili pro život věcný a šli za svou mateřskou bytostí, která vás přivede, pokud jdete cestou lásky a pravdy, do Otcovy náruče, k Duchovnímu slunci, ve jménu Nejvyššího principu lásky a stvoření.

Tyto láskyplné bytosti o vás pečují po mnoho životů a vedou vás k dokonalosti. Proto vás vedou i v duchovním světě. Jsou to bytosti, které vás nejvíce milovaly a poskytovaly vám svobodu a volnost, ale zůstaly vám věrny tak dlouho, než nastal čas rozloučení. I zde panuje určitá hierarchie.

Anděl strážný prvního až třetího stupně opatruje svého svěřence jen tak dlouho, než jeho svěřenec pokročí tak daleko, že jeho péči přebírá archanděl vyššího stupně. Někdy skládá zkoušky anděl strážný současně se svým svěřencem, a tak postupuje současně s ním.

Jakmile andělé prvního stupně přivedou své svěřence k takové dokonalosti, že péče o ně přebírají archandělé, jsou jim přiděleni noví svěřenci dle typu jejich specializace. Je zde zdánlivý paradox, protože ze zkušenosti víme, že čím vyšší bytost, tím těžší úkol zastává. Tedy bychom očekávali, že archandělé povedou méně pokročilou bytost. Je to však proto, že každá andělská bytost je již tak pokročilá, že se může bez nebezpečí pohybovat i v těch nejnižších sférách, ale předávat duchovní vědění pravé lásky a pravdy lze jedině do té úrovně, kterou dosahujete. Proto po dosažení určité duchovní úrovně přebírají péči stále vyšší a vyšší duchovní bytosti.

Je-li chráněnec středem útoků negativity, může mít i více andělů strážných, ochránců, patronů a pomocníků. Záleží na tom, jak důležitý úkol plní.

Ochránci jsou bytosti hmotné dimenze, ale z vyšších sfér, které chrání svého svěřence ve světě hmotném, andělé ve světě duchovním. Patroni mají pravomoc v obou dimenzích. Patrony si obyčejně vybírá bytost sama tak, jak je k tomu vedena svou intuicí na základě minulých životů. Ještě existují ochranní duchové jednotlivců i celých rodů. Jsou to obyčejně bývalí členové těchto rodů, kteří si vyprosili tuto milost na Otci, aby mohli bdít nad členy svého rodu a pomáhat jim.

Nyní vidíte, jak jste dokonale chráněni, pokud jde o cestu pravdy a lásky. Ničeho se nemusíte obávat. Bloudíte-li však v zajetí své pýchy a jste-li plni negativity, zapuzujete od sebe své strážce a rádce i s ochránci. Ti vám pak již nemohou tolik pomáhat, protože přivoláváte k sobě místo nich našeptávače a pokušitele, kterým pak raději nasloucháte. Proto vždy dbejte na sebe, abyste zůstali láskyplní a pak bude mír i láska vždy s vámi.

Kéž nám vždy dovolíte pečovat o vás a chránit vás tak, abyste došli ke Světlu Nejvyššího principu lásky a stvoření, abyste došli spasení a spočinuli v náruči našeho Otce!

Mír s vámi, naše láska vás provází!