MILÍ BRATŘI A SESTRY

KNIHY POSELSTVÍ
Poselství 1. díl
Poselství 2. díl
Poselství 3. díl
Cesta 4. díl
Pochodeň pravdy 5. díl
Chrám věků 6. díl
Vesmírná jednota lásky 7.díl


VÝŇATKY Z KNIH
Co je to božství
Rada nejvyšších
Vesmír, inkarnace, karma
Amulety moci Atlantidy
Václav Havel
Očista planety Země
Spící prorok Edgar Cayce
O léčitelství
Rozdíl mezi sférou a dimenzí
O souboji dobra se zlem
O svobodné vůli…
Stvoření člověka
Geopatogenní zóny
Skupina Bílý Kužel
Samovznícení-Eliášův oheň
Kdo jsou Elohimové
Sexuální problematika
Přehled vedoucích planet Světlých sfér
Dotazy-křišťálové lebky, pyramidy…
Kdo jsou agregoři…
O umírání
Smysl lidského života, karma
Setkání s Aštarem
Písmenkové mantry
Zlatý avatar S.B.
Andělé z Atlantidy
Zákony Univerza
Duchovní slunce
Léčebné obrazy
Atlantida
Andělé strážní a ochranní duchové
Dělení reinkarnovaných bytostí
Duchovní vývoj a cesta sebevrahů
Rozhovor s Aštarem
Modlitba
Strom života
Zkoušky
Naše činnost na dvoře krále Artuše
Energetický průkaz
Konec éry Calijugy
Aura, její funkce a působnost
Poučení o mimozemšťanech
Tříbení a třídění bytostí…
Dopis Otce
Další poznatky
Knihy Hovory s Bohem
Andělé Světla

Kdy a proč se dělí reinkarnovaní na více bytostí

Protože vaše planeta má být v rovnováze, aby se mohla vyvíjet, reinkarnují se zde bytosti Světla i bytosti temnot. Zákony rozdělení jsou přibližně stejné pro obě skupiny.

Protože vaše planeta jde ve svém vývoji od nulté do páté sféry, snadněji sem proniká vliv temných sfér a magie, vždyť donedávna byla magie vaši druhou přirozeností. Abyste mohli pokračovat ve své cestě za Světlem, máte na své vývojové cestě určité mezníky, kdy se rozhodujete a svobodně volíte mezi Světlem a temnotami. Aby toto rozhodování mohlo jít správným směrem a nebylo zavádějící, přicházejí k vám bytosti ze Světla, aby vás poučily. Tyto bytosti se dobrovolně reinkarnují, přijímají zákony této planety, aby vám přinášely Světlo pravého poznání a lásky.

Existují tři formy této pomoci. Bytost Světla se reinkarnuje buď jako mužský nebo ženský princip. Z toho první polovina nese učení pravé lásky a druhá jí pomáhá svou láskyplnou péčí. V tomto případě se bytost reinkarnuje s celou suitou pomocníků.

Jde v podstatě o mise, které se probouzejí k činnosti jednou za dva tisíce let. Řekl jsem, že jsou zde spasitelské bytosti cele, ale není to tak úplné. Dosáhla-li reinkarnovaná bytost božských úrovní Světla, zůstává její jádro na příslušné mateřské planetě tohoto Světla. Toto jádro obsahuje oba principy a může v božských sférách žít jako dvě bytosti. Může tedy pokračovat ve svém vlastním životě na planetě mateřské i ve všech sférách a dimenzích, kde plní své úkoly tak, jak bylo stanoveno.

Jindy je poslání mise tak nejisté, že je avatar, božská bytost nebo duchovní vůdce, vyslán v několikanásobné podobě a k činnosti misionářské se probouzí ta bytost, která má nejvýhodnější podmínky. Ostatní její bytosti žijí zatím normálním životem a přijímají většinou karmické závazky.

To však neznamená, že by se hlavní bytost duchovního vůdce a spasitele nemusela zodpovídat ze svých činů. Naopak, v přípravných životech skládá velmi tvrdé zkoušky a očišťuje se ze svých karmických skutků. Ta část, která si počíná nejlépe a nejláskyplněji, je pak vybírána pro úřad nejvyšší. Je pomazána Otcem na duchovního krále, na znamení, že Otec a On jedno jsou, a současně se stává Synem či Dcerou Boží, dle toho, který princip je vedoucí.

Třetím způsobem pomoci jsou svatá zjevení. Jde o přímé vyzáření na určité místo, kde je třeba sdělit lidem něco důležitého. Zde se dostává lidem určitého poučení a současně jde o výpomoc hlavnímu proudu učení lásky a její mise. Často dochází v těchto místech k zázračnému uzdravení, protože jsou prozářena pravou láskou a stávají se z nich poutní místa.

Při tomto způsobu komunikace s lidmi musí andělské či božské bytosti přizpůsobit své vibrace lidem, aby je mohli poznat, nebo aby je mohli rozlišit od bytostí méně pokročilých. Někdy se stane, že se dostatečně nepřizpůsobí z různých důvodů, a pak lidé musí zavřít oči před jejich září a slyší jen jejich hlas. Tyto bytosti se nezjevují jen lidem, kteří mají být poučeni, ale navštěvují i své blízké reinkarnované přátelé, aby je podpořily duchovně i hmotně při plnění jejich úkolů. Jsou jim rádci, ale i inspirací, jsou jejich ochránci, ale i lékaři a pomocníky.

Reinkarnovaní avataři se mohou vrátit do svých sfér teprve tehdy, když splní všechny své úkoly a očistí se od všech karmických činů. Musí splatit všechny své dluhy. Proto tak často bývá jejich odchod tragický. Svým utrpením mnoho vyrovnávají. Zde nejde vždy o vyrovnání pochopením, ale o vyrovnání utrpení ostatních bytostí, které jsou před pochopením nějakým způsobem blokovány. Pak avatar stáhne jejich karmy na sebe a vykoupí je sám, aby se vesmírné zákony naplnily. Je to dovoleno proto, aby tyto bytosti již nebyly blokovány různými čarami před pochopením pravdy a pravého učení lásky.

Jakmile je reinkarnovaná bytost duchovního avatara prosta těchto závazků, má splněny všechny úkoly, splývá se svou mateřskou bytostí a vrací se do Světla.

Mír a láska s vámi!