MILÍ BRATŘI A SESTRY

KNIHY POSELSTVÍ
Poselství 1. díl
Poselství 2. díl
Poselství 3. díl
Cesta 4. díl
Pochodeň pravdy 5. díl
Chrám věků 6. díl
Vesmírná jednota lásky 7.díl


VÝŇATKY Z KNIH
Co je to božství
Rada nejvyšších
Vesmír, inkarnace, karma
Amulety moci Atlantidy
Václav Havel
Očista planety Země
Spící prorok Edgar Cayce
O léčitelství
Rozdíl mezi sférou a dimenzí
O souboji dobra se zlem
O svobodné vůli…
Stvoření člověka
Geopatogenní zóny
Skupina Bílý Kužel
Samovznícení-Eliášův oheň
Kdo jsou Elohimové
Sexuální problematika
Přehled vedoucích planet Světlých sfér
Dotazy-křišťálové lebky, pyramidy…
Kdo jsou agregoři…
O umírání
Smysl lidského života, karma
Setkání s Aštarem
Písmenkové mantry
Zlatý avatar S.B.
Andělé z Atlantidy
Zákony Univerza
Duchovní slunce
Léčebné obrazy
Atlantida
Andělé strážní a ochranní duchové
Dělení reinkarnovaných bytostí
Duchovní vývoj a cesta sebevrahů
Rozhovor s Aštarem
Modlitba
Strom života
Zkoušky
Naše činnost na dvoře krále Artuše
Energetický průkaz
Konec éry Calijugy
Aura, její funkce a působnost
Poučení o mimozemšťanech
Tříbení a třídění bytostí…
Dopis Otce
Další poznatky
Knihy Hovory s Bohem
Andělé Světla

Rozhovor s Aštarem, způsoby očisty, nebe a peklo

Aštare, když jsem četla o zlu a sedmi palácích nečistoty v pekle, napadlo mne, že jde v podstatě o naše energetické rozvody a sedm paláců odpovídá našim sedmi čakrám. Je to pravda?

Ano, je třeba, abyste chápali symboliku alegorie v knize S. Haleviho "Vesmír v kabale".

Vycházíte-li z předpokladu, že člověk je v podstatě mikrokosmos, pak platí vesmírné zákony a procesy v něm i pro něho.

Když při ranní očistě spalujete negativitu použité energie, přetavujete ji jiskrou Boží na novou, čistou. Dříve tato očista probíhala jinak. Vypouštěli jste negativitu a spalovali ji mimo organismus. Nyní je vaše jiskra dostatečně silná, abyste proces, se kterým jsme vám dosud pomáhali, vykonávali sami. Tento proces probíhal totiž dříve také, ale vy jste o něm nevěděli, protože ještě nenastal čas, aby ho vaše vědomí zaregistrovalo. Měli jste tedy silné pocity vypouštění kalů, eliminace negativity a čerpání nové energie. Proces spalování negativity jiskrou Boží a proces vypouštění a čerpání mimo tělo probíhá současně. Ten první, s kterým jsme vám pomáhali, a ten druhý, který jsme vás učili.

Jak jsem již říkal, původně oba procesy probíhaly současně a automaticky. Pak vlivem magického myšlení tento paralelní proces začal váznout a obě linie očisty se začaly od sebe izolovat, až první typ očisty vypouštěním a čerpáním zakrněl, a museli jste se ho znovu učit. Do té doby, než jste se to znovu naučili, vám pomáhal váš anděl strážný s ochráncem. Nyní si uvědoměle osvojujete druhou linii očisty a nakonec budou obě linie opět spojeny a očista poběží paralelně a automaticky.

Každého nového pacienta však budete učit očistě od prvopočátku a upozorníte ho na druhou linii očisty, aby ji poznal a nebránil se tomuto procesu.

Závěrem tedy shrnuji, protože jste v podstatě mikrokosmem, existuje ve vás tzv. peklo a nebe. Berte to jako jinotaj svého duchovního i tělesného stavu, jako příměr očisty a spalování negativity, včetně čerpání čisté energie. Energie je i vám dodávána na základě rovnosti.

Léčebná energie z Otce, případně z Nejvyššího principu lásky a stvoření vám náleží jen tehdy, když se souhlasem Otce léčíte. Jinak vám náleží energie dle toho, jaké duchovní úrovně jste dosáhli, a dle toho, do jaké sféry a dimenze náležíte. Odtud čerpáte svou posilu, jinou energii totiž nedokážete přijmout .

K tvé druhé otázce, kterou jsi vyslovila telepaticky, říkám ano. Konec světa nastal, Apokalypsa probíhá. Je to konec jedné epochy a nástup nové. Šabat znovuvzkříšení již nastal, neboť vězte "co jiného děláte, když očišťujete satanské bytosti, mstitele, a uměle stvořené zařazujete do vývoje?"

To je pravé vzkříšení, soud a očista. Mnozí z vás si konec světa představovali jako krutou záležitost plnou zmaru, ale vzpomeňte, že láska koná zázraky. To, co nyní probíhá na vaší planetě, je proces očisty. Dochází k živelným pohromám, dochází k válečným střetům. To je pro ty bytosti, které žádají nebo žádaly, aby formou utrpení urychlily svůj vývoj. Stejnou funkci mají i hladomor a epidemie. Trpí jimi jen ti, kteří o tuto mimořádnou příležitost požádali. Otvírá se vám nová epocha Zlatého věku a bude nastupovat pozvolna. Vy v ní opět pomáháte, jako jste vždy pomáhali, když se jednalo o duchovní postup lidstva.

Já jsem symbol vzkříšení, a vy jednáte ve jménu mém z pověření mého Otce, a proto jste pod jeho záštitou a máte moc uzdravovat nemocné, krmit hladové, tišit trpící a křísit mrtvé, duchovně mrtvé, jako i já jsem činil. To také nyní s úspěchem ve jménu Nejvyššího principu lásky a stvoření konáte.

Mír s vámi!

Ježíš-Aštar