MILÍ BRATŘI A SESTRY

KNIHY POSELSTVÍ
Poselství 1. díl
Poselství 2. díl
Poselství 3. díl
Cesta 4. díl
Pochodeň pravdy 5. díl
Chrám věků 6. díl
Vesmírná jednota lásky 7.díl


VÝŇATKY Z KNIH
Co je to božství
Rada nejvyšších
Vesmír, inkarnace, karma
Amulety moci Atlantidy
Václav Havel
Očista planety Země
Spící prorok Edgar Cayce
O léčitelství
Rozdíl mezi sférou a dimenzí
O souboji dobra se zlem
O svobodné vůli…
Stvoření člověka
Geopatogenní zóny
Skupina Bílý Kužel
Samovznícení-Eliášův oheň
Kdo jsou Elohimové
Sexuální problematika
Přehled vedoucích planet Světlých sfér
Dotazy-křišťálové lebky, pyramidy…
Kdo jsou agregoři…
O umírání
Smysl lidského života, karma
Setkání s Aštarem
Písmenkové mantry
Zlatý avatar S.B.
Andělé z Atlantidy
Zákony Univerza
Duchovní slunce
Léčebné obrazy
Atlantida
Andělé strážní a ochranní duchové
Dělení reinkarnovaných bytostí
Duchovní vývoj a cesta sebevrahů
Rozhovor s Aštarem
Modlitba
Strom života
Zkoušky
Naše činnost na dvoře krále Artuše
Energetický průkaz
Konec éry Calijugy
Aura, její funkce a působnost
Poučení o mimozemšťanech
Tříbení a třídění bytostí…
Dopis Otce
Další poznatky
Knihy Hovory s Bohem
Andělé Světla

Modlitba

Modlitba má nesmírnou sílu, dle náboje lásky, který obsahuje. Mechanicky odříkávané modlitby a mantry nemají valnou hodnotu, protože neobsahují náboj lásky a nemají tedy sílu doletět na adresu určení.

Ale pozor! Někdy se stává, že mechanickým odříkáváním modlitby se člověk uvede do stavu, kdy v sobě začne budit lásku, a pak podle síly citu získává modlitba na účinnosti. Je to jako když tlučete na dveře a nikdo vám neotvírá, protože vás neslyší. Ale pak najednou se dveře otvírají, protože jiskra vaší lásky přeskočila správným směrem a vy se můžete svými prosbami napojit na toho, ke komu je vedete.

Vytvoří se mezi vámi láskyplné vyzařování, které vytváří most mezi vámi a Otcem. Vaše láska k Němu dospěla, a je-li to prosba či modlitba Bohu milá, vrací se vám tato láska mnohonásobně. Cítíte ji jako měkké laskání, které v podobě požehnání spočine na vaší hlavě, nebo rozehřeje vaši srdeční čakru plamenem svaté lásky.

Tato modlitba se pak ukládá v podobě květů lásky v auře a na duchovním těle toho, za koho byla vedena a pomáhá tomu, aby se vrátil k Otci, jestli bloudí, nebo mu ulevuje v jeho bídě hmotné a duchovní, kterou právě prožívá. Podobně po odrazu této lásky se vrací i do vaší aury, aby květ lásky pomohl i vám na cestě za světlem Boží lásky. Čím více toto spojení obnovujete, tím více milosti padá na vás a na ty, za které prosíte.

Kdyby každý z vás vedl nezištné a láskyplné prosby, byla by vaše planeta i s lidstvem prozářena touto láskou a postupovala by daleko rychleji do Zlatého věku.

Mír s vámi!