MILÍ BRATŘI A SESTRY

KNIHY POSELSTVÍ
Poselství 1. díl
Poselství 2. díl
Poselství 3. díl
Cesta 4. díl
Pochodeň pravdy 5. díl
Chrám věků 6. díl
Vesmírná jednota lásky 7.díl


VÝŇATKY Z KNIH
Co je to božství
Rada nejvyšších
Vesmír, inkarnace, karma
Amulety moci Atlantidy
Václav Havel
Očista planety Země
Spící prorok Edgar Cayce
O léčitelství
Rozdíl mezi sférou a dimenzí
O souboji dobra se zlem
O svobodné vůli…
Stvoření člověka
Geopatogenní zóny
Skupina Bílý Kužel
Samovznícení-Eliášův oheň
Kdo jsou Elohimové
Sexuální problematika
Přehled vedoucích planet Světlých sfér
Dotazy-křišťálové lebky, pyramidy…
Kdo jsou agregoři…
O umírání
Smysl lidského života, karma
Setkání s Aštarem
Písmenkové mantry
Zlatý avatar S.B.
Andělé z Atlantidy
Zákony Univerza
Duchovní slunce
Léčebné obrazy
Atlantida
Andělé strážní a ochranní duchové
Dělení reinkarnovaných bytostí
Duchovní vývoj a cesta sebevrahů
Rozhovor s Aštarem
Modlitba
Strom života
Zkoušky
Naše činnost na dvoře krále Artuše
Energetický průkaz
Konec éry Calijugy
Aura, její funkce a působnost
Poučení o mimozemšťanech
Tříbení a třídění bytostí…
Dopis Otce
Další poznatky
Knihy Hovory s Bohem
Andělé Světla

Zkoušky

Zkoušky po očistě nejsou nikdy samoúčelné, mají prokázat, zda očista je dostatečná, nepřetrvává-li nějaký nežádoucí vliv.

Když vše probíhá hladce a vy zkoušku složíte, postupujete dál ve svém vývoji. Po takovéto zkoušce získáváte vždy dary. Jste prozíravější, láskyplnější a tím i silnější. Uděláte-li závažné chyby, je nutné se z nich očistit a po určité době příprav máte možnost zkoušku opakovat.

Jsou různé druhy zkoušek:
1. zkoušky duchovního postupu
2. zkoušky prozíravosti a vytrvalosti
3. zkoušky lásky

Zkoušky duchovního postupu mohou být různé a výše uvedené rozdělení je velice nepřesné, protože motivy jednotlivých zkoušek se prolínají. Tak existují zkoušky dle oborů, které jste si vybrali, např. učitelské, léčitelské, jasnovidecké a podobně.

Zkoušky vytrvalosti a prozíravosti jsou zkoušky, kdy musíte překonávat určité překážky. Je to například zkouška odvahy, důslednosti, moudrosti. Musíte třeba volit mezi symboly, které značí duchovní cestu dobra nebo zla, pravdy a lži. Nejtěžší jsou zkoušky pýchy a ješitnosti, které jsou velmi rafinované a odhalují i to, co vy vědomě či nevědomě skrýváte.

Zkoušky lásky jsou zkoušky láskyplné pomoci a sebeobětování, soucítění, mají prokázat vaši nepřipoutanost k lidem, věcem, činnosti a podobně. Jsou to zkoušky duchovní zralosti, kdy vykazujete v rovnováze lásku, moudrost a vytrvalost.

Abyste tyto zkoušky úspěšně splnili, musíte vykázat vždy dostatek lásky, prozíravosti, odvahy, soucítění a sebeobětování.

Když tyto zkoušky zvládnete, jste vždy odměněni tak, aby to odpovídalo úsilí a intenzitě citu, které jste na ně vynaložili. Kromě hodností, které s tímto duchovním postupem souvisejí, jde o dary, které usnadňují dosažení stanovených cílů. Jsou to různé schopnosti, které se rozvíjejí k určité dokonalosti, nebo pomůcky, které vám usnadňují vaši práci.

Zkoušky mají osvědčit a prokázat váš postup a zralost. Vždy se radujeme z vašich úspěchů a je nám líto, když se necháte odvést od vašeho cíle.

Přejeme vám mnoho úspěchů a vytrvalosti, ale hlavně moudrosti lásky, protože bez lásky nemá žádná dokonalost tu pravou cenu, protože bez lásky není dokonalosti.

Mír s vámi!

Otec