MILÍ BRATŘI A SESTRY

KNIHY POSELSTVÍ
Poselství 1. díl
Poselství 2. díl
Poselství 3. díl
Cesta 4. díl
Pochodeň pravdy 5. díl
Chrám věků 6. díl
Vesmírná jednota lásky 7.díl


VÝŇATKY Z KNIH
Co je to božství
Rada nejvyšších
Vesmír, inkarnace, karma
Amulety moci Atlantidy
Václav Havel
Očista planety Země
Spící prorok Edgar Cayce
O léčitelství
Rozdíl mezi sférou a dimenzí
O souboji dobra se zlem
O svobodné vůli…
Stvoření člověka
Geopatogenní zóny
Skupina Bílý Kužel
Samovznícení-Eliášův oheň
Kdo jsou Elohimové
Sexuální problematika
Přehled vedoucích planet Světlých sfér
Dotazy-křišťálové lebky, pyramidy…
Kdo jsou agregoři…
O umírání
Smysl lidského života, karma
Setkání s Aštarem
Písmenkové mantry
Zlatý avatar S.B.
Andělé z Atlantidy
Zákony Univerza
Duchovní slunce
Léčebné obrazy
Atlantida
Andělé strážní a ochranní duchové
Dělení reinkarnovaných bytostí
Duchovní vývoj a cesta sebevrahů
Rozhovor s Aštarem
Modlitba
Strom života
Zkoušky
Naše činnost na dvoře krále Artuše
Energetický průkaz
Konec éry Calijugy
Aura, její funkce a působnost
Poučení o mimozemšťanech
Tříbení a třídění bytostí…
Dopis Otce
Další poznatky
Knihy Hovory s Bohem
Andělé Světla

Naše činnost na dvoře krále Artuše

Vy všichni, co se nyní scházíte, jste patřili ke dvoru krále Artuše. Jste buď jeho rytíři nebo jejich paní, případně blízcí přátelé nebo služebníci.

Proč je nyní tak těžké zjistit totožnost jednotlivých osobností?

Je to proto, že za této éry je u hlavních představitelů totožnost smíšená. Abyste eliminovali vliv negativity, měli jste poznat magii v celé její šíři působnosti. V té době byla pro vás magie běžnou záležitostí, kterou jste bez ostychu používali.

Když jste připravovali misi pro záchranu Británie, šlo hlavně o smír mezi jednotlivými královstvími. Symbolem tohoto míru byl svatý grál a Excalibur. Nositelem byl vždy ten bojovník, který usiloval o sjednocení a mírové soužití.

V této éře šlo v podstatě o souboj černé a bílé magie, kterou jste byli všichni poznamenáni. Vzájemně jste na sebe působili kladně i záporně. Když jste tuto misi připravovali, pracovali jste též magickým způsobem. Oddělili jste své pozitivní a negativní vlastnosti (lépe řečeno potřebné od jinak zaměřeného), a personifikovali je v jednotlivé bytosti dobra a zla. Aby vítězství dobra bylo jednoznačné, spojovali jste své nežádoucí vlastnosti a kombinovali je vzájemně dle vhodných charakterových rysů.

Tak se stalo, že některé hmotné bytosti v sobě hostili až tři duchovní části různých duchovních bytostí. Bytosti dobra se mohly vhodně dělit, aby nesměly přijmout ani hostit ve svém hmotném těle jiné bytosti. Byl to souboj, který měl prokázat, že dobro a láska je mocnější, i když se tehdy zdálo, že je tomu naopak.

Hlavní osobnosti tehdejší éry byly personifikací sil dobra a zla. Proto byli tehdejší hrdinové převážně jen zlí nebo dobří. Abyste byli schopni tyto role plnit, měli jste mnoho kouzelných pomůcek. Ty jste dle libosti užívali a někdy i zneužívali. Tak se stalo, že jste bojovali proti sobě nejen s mečem v ruce, ale i magickými prostředky. Následkem toho jste ztratili cit pro pravdu a dobro, ztratili jste grál, bylo porušeno spojení se Světlem. Na sebe jste vzájemně uvrhli mnoho kleteb a čar, o pomstách nemluvě. Různé pojistky blokovaly vaše logické myšlení, cit pro pravdu a spravedlnost, jasnovidnost a podobně. Vrhali jste na sebe ve své sveřeposti i jinou negativitu, která způsobovala šílenství, deprese a zapomnění, nebo ztrátu mládí, krásy, či zraku, či jiného smyslu. Byla tam však i pouta pravého přátelství a oddanosti, ale i nepřiměřených vazeb. To vše způsobilo dokonalý propletenec různě jištěných karem a kouzel.

Nyní nastává čas, kdy se z toho všeho můžete očistit. Vaše kódy pravdy v tomto období jsou narušeny, ale s platností omezenou, jen pro vazby z doby Artušovy. Jinak máte všechny schopnosti zachovány, nemusíte se tedy obávat, že byste selhali při léčení. Musíte však prosit o ochranu a vedení více než kdy jindy.

Asi je vám divné, že jste mohli konat to, co konáte, když jste takto zatíženi. Když se nad tím zamyslíte, poznáte, že očista je v podstatě za vámi, to nejhorší máte za sebou, ale je nutné pro vás a vaši práci, abyste byli orientováni v minulých životech a znali všechny způsoby očisty. Proto ve zkrácené verzi vám jsou zjevovány životy minulé, vaše omyly a chyby i sláva a hlavně se dočišťujete z minulých karem. K tomu je třeba, abyste prožili ve zkratce náznak strázní a překážek, které jste tehdy překonávali.

Záleží jen na vás, jak se se svými karmickými mezníky vyrovnáte. Zda zůstanete stát, či pokročíte. Tím se vám otvírá vědění o tom, kdo jste a jaké je vaše poslání. Proto poznáváte ve zkratce životy minulé a očišťujete se. Je to duchovní vývoj, který probíhá v náznaku podobně jako život embrya, které při rýhování prožívá během svého vývoje ve zkratce všechny formy života, až dosáhne podoby lidské, svého vývojového vrcholu po stránce hmotné v těchto sférách.

Nebuďte zmatení, brzy z vás spadne tíha karmy Artušova dvora a vy prohlédnete.

Mír a láska s vámi!