MILÍ BRATŘI A SESTRY

KNIHY POSELSTVÍ
Poselství 1. díl
Poselství 2. díl
Poselství 3. díl
Cesta 4. díl
Pochodeň pravdy 5. díl
Chrám věků 6. díl
Vesmírná jednota lásky 7.díl


VÝŇATKY Z KNIH
Co je to božství
Rada nejvyšších
Vesmír, inkarnace, karma
Amulety moci Atlantidy
Václav Havel
Očista planety Země
Spící prorok Edgar Cayce
O léčitelství
Rozdíl mezi sférou a dimenzí
O souboji dobra se zlem
O svobodné vůli…
Stvoření člověka
Geopatogenní zóny
Skupina Bílý Kužel
Samovznícení-Eliášův oheň
Kdo jsou Elohimové
Sexuální problematika
Přehled vedoucích planet Světlých sfér
Dotazy-křišťálové lebky, pyramidy…
Kdo jsou agregoři…
O umírání
Smysl lidského života, karma
Setkání s Aštarem
Písmenkové mantry
Zlatý avatar S.B.
Andělé z Atlantidy
Zákony Univerza
Duchovní slunce
Léčebné obrazy
Atlantida
Andělé strážní a ochranní duchové
Dělení reinkarnovaných bytostí
Duchovní vývoj a cesta sebevrahů
Rozhovor s Aštarem
Modlitba
Strom života
Zkoušky
Naše činnost na dvoře krále Artuše
Energetický průkaz
Konec éry Calijugy
Aura, její funkce a působnost
Poučení o mimozemšťanech
Tříbení a třídění bytostí…
Dopis Otce
Další poznatky
Knihy Hovory s Bohem
Andělé Světla

Energetický průkaz a symbol aury jako nezaměnitelné znaky totožnosti

Již dvakrát jsem viděla ohnivou kouli světlezeleného vyzařování, která měla uvnitř siluetu ženské postavy v barvách svaté Marie. Co to znamená?

Je to něco podobného jako energetický průkaz. Každý, kdo přichází za vámi ve jménu Otce, nese jeho znaky. V podstatě jde o symbol aury. Silueta uvnitř nese barvy a znaky pověřence. V tvém případě to byla moje matka Marie, ženský princip Otce.

Moji milí, blíží se doba, kdy budete vidět bytosti vyšších vibrací, ale nese to sebou i vidění bytostí z temných sfér a nižších světů. Na to musíte být připraveni. Ty si to již začínáš uvědomovat. U někoho pohled do temnot vyvolává mrazivou hrůzu a do Světla naopak posvátnou bázeň. Na vše musíte být dostatečně připraveni. Nejprve budete vidět symbol naší aury a teprve potom se naučíte rozlišovat.

Ale co pan J. a paní Š., ti vás vidí již nyní?

Je to trochu jinak, než si myslíte. Mají obrazy přizpůsobené své mentalitě. Vidí tak, aby pochopili, kdo je přítomen. Jsou to spíše jejich představy o nás, ale důležité je, že nás vždy poznají. Ty a tvoji učedníci nás však budete vidět takové, jací skutečně jsme ve všech podobách. K tomu potřebujete znát naše energetické znaky, t. j. symboly našich aur.Je to něco jiného než energetický průkaz? Jaký je rozdíl?

Je to lehčí i těžší rozlišit. Lehčí pro toho, kdo zná vyzařování božských bytostí Světla i temnot. Ze zkušenosti již víte, že knížata temnot mají obdobné značení. Většinou jsou to barvy zakalené. Ale pozor! I některé jsou temně vyzařující. Aury a energetické průkazy nemohou lhát. Proto, jste-li na pochybách, vyžádejte si vždy energetický průkaz, nepomůže-li vám to, požádejte o symbol aury. To už by pro vaši dostatečnou orientaci mělo stačit.

Rozdíl mezi symbolem aury a energetickým průkazem je ten, že energetický průkaz ukazuje stupněm svého vyzařování duchovní úroveň majitele, a tím i příslušnost k sférám a dimenzím. Protože však bytost temna se již blíží svým vyzařováním k Světlu, je na tzv. přechodu, je třeba vědět a znát její duchovní stav a náladu. To označuje zasvěcenému přesně symbol aury. Tento symbol je podrobnější. Odhaluje vše. Příslušnost, láskyplnost, povahové rysy, náladu a podobně. Je třeba se naučit orientovat dle barev aury a jejího tvaru obdobným způsobem, jako se orientujete při sledování vyzařování aury hmotného těla. Je třeba znát, co znamenají jednotlivé barvy, nerovnosti a symboly v ní uložené.

Zpočátku vás povedeme a budeme vám ukazovat jednotlivé představitele, abyste se orientovali. Je to další součást vašeho praktického výcviku. Nejprve musíš osvěžit své znalosti a dovednosti ty, a přes tebe získají tuto schopnost rozlišování i tvoji žáci a učedníci. Jakmile budeš bezpečně rozlišovat tyto aury a symboly v nich, bude ti odkryto třetí oko a budeš zbavena bloku, který jsi dosud měla v zájmu výuky své i ostatních. Potom se bude otvírat třetí oko ostatním.

Obrazy, které jste dosud měli, jsou zprostředkované námi. Jsou uzpůsobené tak, abyste je dobře postřehli a pochopili. Dodáváme jim, ale hlavně vám, energii, abyste je zaznamenali. K tomu užíváme vesmírného computeru, jehož energie vede k vám přes zesilovače. Teprve potom je dokážete zachytit. Nejsou to falešné obrazy, jsou pravé. Jen při modelových, tedy cvičných situacích vám předáváme obrazy, které jsou vytvořeny pro určitou modelovou situaci, nutnou pro váš výcvik. Podobné zařízení mají i mágové.

Tyto modelové situace jsou vždy hlášeny předem tobě, nebo po skončení výcviku. Váš výcvik nyní směřuje k pravému, samostatnému vidění jasnovidnému, které není ničím a nikým zprostředkované. Současně se procvičuje váš jasnocit a intuice. Bude se vám otvírat třetí oko tak, jak budete pracovat na sobě, jak budete pomáhat svým bližním, jak budete využívat darů Ducha svatého ve prospěch ostatních, protože třetí oko se otevírá milostí Boží na základě skutečné potřeby tomu, kdo je využívá ve prospěch svých bližních. Obrazy zprostředkované jsou pouze v přípravném období. Otevření třetího oka nelze nijak urychlit. Ani násilně a křečovitě konanými dobrými skutky. Asi vás zaráží, že dobrý skutek by byl na závadu. Nemůže být na závadu svému okolí, ale vám samým, pokud ho konáte ze zištnosti, nebo bez ohledu na potřeby a přání těch, kterých se týká. Je to varování před kalkulací. Všechny činy, i ty nejskvělejší, které konáte bez soucitu a lásky jen mechanicky, ztrácejí na své hodnotě. Zejména, když je konáte proto, abyste získali nějaké zásluhy. Ale naopak, ty činy, které konáte ze soucitu a lásky, byť se sebezapřením, ty nabývají veliké hodnoty. Určitou hodnotu mají i ty činy, které souvisejí s každodenním hrdinstvím. Mám na mysli drobné úkony, které vykonáváte z důvodů sebekázně a smyslu pro povinnost, třeba i neradi, konáte je pro sebe, ale hlavně pro ostatní. Je to péče o domácnost, plnění povinností v zaměstnání, je to péče i o vlastní osobu, ale i o své milé. Je to hrdinství, které osvědčujete každý den, neb vězte, není tak těžké se přimět jednorázově k nějakému skvělému činu, ale daleko těžší je plnit své drobné povinnosti dnes a denně pro své milé a společnost, pro své okolí, ale i pro zdraví celé planety Země. Věřte, že pravé hrdinství se skládá z těchto drobných povinností, které osvědčuje nejen vaše vytrvalost, ale pravá láska.

Mír s vámi!

Ježíš-Aštar