MILÍ BRATŘI A SESTRY

KNIHY POSELSTVÍ
Poselství 1. díl
Poselství 2. díl
Poselství 3. díl
Cesta 4. díl
Pochodeň pravdy 5. díl
Chrám věků 6. díl
Vesmírná jednota lásky 7.díl


VÝŇATKY Z KNIH
Co je to božství
Rada nejvyšších
Vesmír, inkarnace, karma
Amulety moci Atlantidy
Václav Havel
Očista planety Země
Spící prorok Edgar Cayce
O léčitelství
Rozdíl mezi sférou a dimenzí
O souboji dobra se zlem
O svobodné vůli…
Stvoření člověka
Geopatogenní zóny
Skupina Bílý Kužel
Samovznícení-Eliášův oheň
Kdo jsou Elohimové
Sexuální problematika
Přehled vedoucích planet Světlých sfér
Dotazy-křišťálové lebky, pyramidy…
Kdo jsou agregoři…
O umírání
Smysl lidského života, karma
Setkání s Aštarem
Písmenkové mantry
Zlatý avatar S.B.
Andělé z Atlantidy
Zákony Univerza
Duchovní slunce
Léčebné obrazy
Atlantida
Andělé strážní a ochranní duchové
Dělení reinkarnovaných bytostí
Duchovní vývoj a cesta sebevrahů
Rozhovor s Aštarem
Modlitba
Strom života
Zkoušky
Naše činnost na dvoře krále Artuše
Energetický průkaz
Konec éry Calijugy
Aura, její funkce a působnost
Poučení o mimozemšťanech
Tříbení a třídění bytostí…
Dopis Otce
Další poznatky
Knihy Hovory s Bohem
Andělé Světla

Konec éry Calijugy, zahájení Zlatého věku lidstva

Ve své vizi vidím změť obrazů, lidí i věcí, všude vládne chaos. Z tohoto chaosu se vynořuje hlava s velikýma očima, které se zvětšují a pokrývají krvavou clonou. Hlava ční nad lidstvem jako Apokalypsa. Obraz mizí a opět vidím změť lidských těl i věcí, z které se opět vynořuje ohromná hlava, jejíž oči se zvětšují a zakalují krví. Jde o skoro totožný výjev s předešlým. Pod hlavami vždy vidím drobné postavičky nahých lidí, které se snaží skrýt a zachránit v různých děrách či rourách.

Hrozí vyhrocení jednotlivých válečných konfliktů ve světovou nukleární katastrofu, do níž se lidstvo vrhne, než zmoudří svým utrpením. Zakalení očí značí slepou vášeň válečného střetnutí. Hlava je alegorií dvou závažných střetů, kdy bude dvakrát užito nukleárních zbraní, při útoku i odvetě. Tento konflikt uvrhne lidstvo do veliké bídy a utrpení. Tma značí ekologické zamoření, ale též duchovní úroveň lidstva.

Po této vizi jsem prosila Otce o zvláštní milost, o Den výjimečné milosti. Žádala jsem o vedení při prosbách o záchranu lidstva i této planety. Prosila jsem o pomoc všechny láskyplné bytosti Světla, aby eliminovali negativitu a veškeré zlo, které vyprošuji. Prosila jsem, aby vliv zbývajících amuletů moci ,originálů, otisků i projekcí, byl stažen a eliminován. Aby byli osvíceni Duchem svatým všichni jejich nositelé a vrátili je dobrovolně Otci a Radě nejvyšších, ale současně jsem žádala, aby ztratily moc ty amulety, které jejich majitelé ve své zaslepenosti nechtějí vrátit. Tak vznikl předpoklad pro vrácení většiny amuletů. Prosila jsem o eliminaci vlivu a magických pout, která dosahují i na jiné planety, včetně různých dimenzí, prostorů, časů i sfér, aby i odtud byl jejich negativní vliv stažen. Pak jsem prosila o očistu planety Země a jejího lidstva. Prosila jsem, aby po této očistě bylo lidstvo i planeta prozářeny láskou.

I nastala tma veliká, z které vystupovali uvolnění strážcové se svými služebníky a mstiteli, za které jsem prosila, aby našli cestu lásky. Ti zatvrzelí, kteří nenáviděli Světlo, byli smeteni do jámy k přetavení a očistě mrazem i ohněm. Tak se naplnilo vidění svatého Jana o konci světa Calijugy. Apokalypsa proběhla na úrovni dimenze duchovní. Když se vše očistilo a rozjasnilo láskou, viděla jsem symbol amuletů, který ukazoval, kolik jich bylo odevzdáno a zneškodněno. Viděla jsem znak jeho poloviny, který se eliminoval pohybem hodinových ručiček v protisměru, až celý symbol zmizel. Pak bylo vše prozářeno láskou, zavládl klid a mír.

Chvíli bylo naprosté ticho, do něhož jsem slyšela odbíjet konec jedné éry a začátek nové éry. Počítala jsem 1,2,3,4 až 12. Následovala pauza a ozval se hlavní úder, který rozezvučel vše. Slyšela jsem hlas Boží: „Éra Zlatého věku Boží milostí byla zahájena.“

Stojím před Otcem a Radou nejvyšších a hlásím splnění úkolu. Prosím, abych mohla ještě určitý čas setrvat, abych předala toto poselství a pomáhala budovat Zlatý věk tak dlouho, jak to Otec a Rada nejvyšších bude pokládat za moudré a potřebné. Děkuji Otci a Radě nejvyšších, všem duchovním vůdcům, ochráncům, členům bratrstva láskyplné pomoci, mistrům, učitelům, lékařům i malířům, všem pomocníkům i všem těm, kteří drželi neustálou službu u vesmírných computerů a byli s námi v neustálém spojení, všem přátelům, kteří nás podporovali, bez nichž by náš úkol nemohl být splněn.

Mír a láska s vámi! Nechť zavládne pokoj a klid i na této krásné planetě.