MILÍ BRATŘI A SESTRY

KNIHY POSELSTVÍ
Poselství 1. díl
Poselství 2. díl
Poselství 3. díl
Cesta 4. díl
Pochodeň pravdy 5. díl
Chrám věků 6. díl
Vesmírná jednota lásky 7.díl


VÝŇATKY Z KNIH
Co je to božství
Rada nejvyšších
Vesmír, inkarnace, karma
Amulety moci Atlantidy
Václav Havel
Očista planety Země
Spící prorok Edgar Cayce
O léčitelství
Rozdíl mezi sférou a dimenzí
O souboji dobra se zlem
O svobodné vůli…
Stvoření člověka
Geopatogenní zóny
Skupina Bílý Kužel
Samovznícení-Eliášův oheň
Kdo jsou Elohimové
Sexuální problematika
Přehled vedoucích planet Světlých sfér
Dotazy-křišťálové lebky, pyramidy…
Kdo jsou agregoři…
O umírání
Smysl lidského života, karma
Setkání s Aštarem
Písmenkové mantry
Zlatý avatar S.B.
Andělé z Atlantidy
Zákony Univerza
Duchovní slunce
Léčebné obrazy
Atlantida
Andělé strážní a ochranní duchové
Dělení reinkarnovaných bytostí
Duchovní vývoj a cesta sebevrahů
Rozhovor s Aštarem
Modlitba
Strom života
Zkoušky
Naše činnost na dvoře krále Artuše
Energetický průkaz
Konec éry Calijugy
Aura, její funkce a působnost
Poučení o mimozemšťanech
Tříbení a třídění bytostí…
Dopis Otce
Další poznatky
Knihy Hovory s Bohem
Andělé Světla

Poučení o mimozemšťanech

Dne 7.1.1996 večer před usnutím jsem uviděla dva ohnivé body, které se změnily v pár velkých očí. Nic víc z této bytosti jsem neviděla. Domnívala jsem se, že jde o EBE. Nechtělo se mi příliš podívat do těchto očí, ale nakonec jsem tak učinila. Očekávala jsem, že nebudu moci uplatnit svou vůli, že strnu a budu ovlivňována, ale nic takového se nestalo. Obě oči se zrcadlily temně stříbrným leskem a připadaly mi jako obrazovky. Ponořila jsem se do jejich hlubin a uviděla jsem nejprve hlavu mladého muže a potom ještě jednu hlavu. Na můj dotaz mi bylo potvrzeno, že vidím skutečně EBE, a v jeho očích se zrcadlí další dvě dimenze bytí. Poprosila jsem Otce o doplňující výklad. Nejprve se mi ozvaly bytosti, které se snažily zdůvodnit své pokusy na nás snahou o vytvoření dokonalejších hybridních bytostí. Moc se mi to nelíbilo. Potom jsem již žádala Otce přímo, aby mi pomohl tento problém objasnit.

V podstatě nastává čas, abyste o tomto problému věděli něco více než dosud. Co vám nyní sdělím, se vám nebude příliš zamlouvat, protože zkušeností únosů a setkání s mimozemšťany jste prošli všichni. Tyto únosy existují tak dlouho, jako existuje lidstvo na této planetě.

Že existují vesmírné zákony, které se starají o zachování rovnováhy mezi dobrem a zlem, mezi kladnými a pozitivními silami, také víte. Bez souboje mezi antagonistickými silami by nebylo vývoje, protože vývoj je výsledkem souboje protikladů. Už jste pochopili podstatu souboje mezi dobrem a zlem, pochopili jste funkci a projevy negativity, ale i dobra. Pochopili jste, že na základě svobodné vůle se může člověk cele odevzdat do služeb temnot či Světla.

Pochopili jste, že se může kdokoli propadnout do jámy pekelné, ale pokud v sobě roznítí jiskru Boží, bude zachráněn. Víte, že na základě zákona rovnosti přitahujete to, co s vámi rezonuje.

Zkušeností únosů jste prošli z různých důvodů. Prosím, zapomeňte na svou hořkost z pocitu pokoření, které jste prožili, brzy pochopíte a osvobodíte se od ní.

Stejné zákony, které platí pro souboj dobra se zlem, platí při setkání s mimozemšťany. Hlavní otázka, která vás trápí je, jsou-li to bytosti duchovní či hmotné. Odpověď zní, obojí. Jsou to vícerozměrné bytosti, které mění podobu a tvar dle toho, v které dimenzi se právě nacházejí. V této vaší sféře se vyskytuje několik typů bytostí, které nazýváte mimozemšťany.

Jsou to EBE, stříbrňáci, šedivci, trpaslíci, zelení, vysocí s malou hlavou, bytosti s chobotem a bytosti, které se velmi podobají vám, jsou světlovlasí a vysocí asi dva až tři metry. Také sem patří muži v černém s černými brýlemi a bytosti v kutnách, malé i velké. Ne všechny tyto bytosti mají mimozemský původ, někteří „mimozemšťané“ patří do vaší sféry, ale pocházejí z jiné dimenze. Někteří byli původně vyrobeni jako roboti, příkladem je EBE, a tak s nimi také bylo zacházeno. Jejich vývoj však postupoval dále takovou rychlostí, s jakou se zdokonalovaly jejich myšlenkové pochody. S nahromaděním určité kvality těchto myšlenkových pochodů došlo k vývojovému skoku a tito roboti začali chápat lidské pocity a chování, až získali sami schopnost cítit.

Zpočátku to lidem, kteří je vyrobili, nedocházelo a tak se na nich dopouštěli zbytečných krutostí tím, že s nimi i nadále zacházeli jako se stroji. Tím se s nimi postupně karmicky vázali.

To je jedna skupina bytostí mimozemského původu. Často jsou to oni, kdo mají na „svědomí“ únosy lidí z planety Země. Jak sami znáte zákony karmy, tyto bytosti se budou spolu setkávat v různých rolích tak dlouho, dokud se vzájemně nepochopí a nebudou spolu vycházet v lásce a míru.

Do další skupiny patří bytosti, které jsme my sami stvořili svým myšlením. To jsou všichni naši magičtí pomocníci a věřitelé. Též zde patří bytosti z dimenze pohádek. Mimo pomocníky a věřitele k nim patří ještě služebníci a vykonavatelé a všechny démonické bytosti, které již nemají jiskru Boží nebo ji nikdy neměly.

Tyto uměle stvořené bytosti magickým způsobem mají takový charakter, jaký si mág výslovně přál, nebo jaký byl citový a energetický náboj tvůrčí myšlenky. A tak mohou být víly dobré a zlé, ale i různá zázračná zvířata, hmyz i pomocníci či mátohy. Mátohy mají zvláštní charakter. Pokud byly stvořeny mágem, patří do této kategorie, ale i člověk, který ztratil jiskru Boží a stále bloudí, může se stát v duchovním světě takovou mátohou. Vždy záleží na síle tvůrčí imaginace. Chtěli bychom vás upozornit, že tuto tvůrčí invenci má v různé míře každý z vás, nejen mágové.

Na tomto tvůrčím procesu se tedy podílí ostatní dobré i méně dobré bytosti svým vedením myšlenek a citů. Rozdíl mezi nimi a mágem je ten, že mág tvoří vždy cíleně a ostatní tím, že vytváří okolo sebe myšlenkové útvary a otisky, které může mág zneužít, nebo které se samy postupně formují v různé aparáty, krystaly a zářiče, které svým nábojem posilují buď dobro a pomáhají eliminovat negativitu, nebo mají takový náboj, že posilují zformování negativity, kterou lze použít při vlastním souboji mezi dobrem a zlem.

Do třetí kategorie mimozemšťanů náleží bytosti, které náleží vyšším či nižším světům, tedy bytosti ze světlých či temných sfér. Jen zvláštním zásahem Božím mohou proniknout do vyšších světlých sfér bytosti z temnot. V nižších sférách světla je jejich proniknutí snadnější. Zástupci Světla však mohou se souhlasem Božím, na základě povolení Rady nejvyšších, do jiných sfér kdykoli, tedy i do temnot.

Do čtvrté kategorie patří bytosti, které pokládáte za lidské a které mají již takovou úroveň, že jsou schopni cestovat v prostoru a čase, plní různé programy, vedou vědecké výzkumy. To vše na úrovni duchovní i hmotné.

Rozlišit od sebe jednotlivé bytosti mimozemského původu je pro vás nesmírně obtížné, protože nerozlišujete od sebe mimozemšťany a bytosti pozemské, které náleží jiné dimenzi. Také nerozlišujete bytosti uměle stvořené od bytostí ze sféry a dimenze duchovní.

Bytosti lidské z vyšších sfér a dimenzí Světla vás vedou k lásce a míru. Varují před válkami a nukleárními zbraněmi.

Bytosti lidské z nižších sfér sledují především své zájmy. Poznáte je dle toho, že nabízejí hmotné statky a zbraně výměnou za možnost vykonávat ve vaši sféře genetické pokusy na lidech a zvířatech a k tomuto dali někteří vaši vládcové souhlas. Tyto bytosti jsou hlavními iniciátory únosů lidí, protože mají problémy v oblasti genetiky, rozmnožování. Je to daň jejich způsobu života, omylům a chybám.

Podle úrovně a sféry, ke které tito mimozemšťané náleží, mají k dispozici mnoho aparátů. Mezi ně patří i humanizovaní roboti. I tyto roboty mnozí z vás pokládají za mimozemšťany. Kdo však k mimozemšťanům nepatří, to jsou uměle stvoření, pohádkové bytosti, duchové a démoni. Ti jsou většinou pozemského původu a patří jen do jiné dimenze. Jejich dimenzi nemůžeme ani nazvat dimenzí duchovní, protože někteří z nich nemají ducha, proto patří do dimenze mezi dimenzí hmotnou a duchovní. Je to jeden z paralelních světů a těchto světů je tolik, kolik je v této sféře dimenzí, tedy o kolika dimenzní svět se jedná. Ještě vás musíme upozornit na bytosti, které mění podobu dle vibrací, které vydáváte. Jste-li dobří, bude k vám tato bytost laskavá, jste-li zlí, můžete od ní očekávat jen utrpení. Jiný typ bytostí jiné dimenze jsou bytosti, které se mění dle vaší touhy či přání. Je to jejich přirozený způsob ochrany. Telepaticky si přečte, kdo je vám milý a dle toho přijme na sebe příslušnou podobu. Nejsložitější je dimenze, kde se promítá vaše fantazie, zde vládne značný chaos, protože vaše přání jsou nesourodá. Myslíme, že pro osvětlení fenoménu mimozemšťanů tyto informace stačí.

Ty jsi viděla EBE, který byl naprogramován tak, aby tě přivedl k myšlence na otázku mimozemšťanů. Nejcitlivější je pro vás otázka únosů, kterou v sobě nesete s pocitem bezmocného vzteku, křivdy a zoufalství, ale vězte, že bez vůle Boží a vaší se vám na hlavě ani vlásek nezkřiví. Pokud jste tyto únosy prožívali, bylo to proto, že jste to měli ve svém karmickém scénáři, nebo jste byli s nimi karmicky vázáni. Proto vězte, že se vám neděje nic, co byste sami v podstatě neplánovali, nebo co by nebylo nutné pro váš další vývoj.

Ochrana proti únosům je stejná jako proti útokům zla. Víra a důvěra v Otce, prosba o to, aby vás chránil, je vaším štítem. Pokud vedete prosby k Otci jste maximálně chráněni. Tuto ochranu však eliminuje váš karmický scénář, který nesmí být nikým proti vaši skutečné vůli ohrožen.

Mír s vámi!

Otec

 

Mimozemšťané v podobě zvířat, světelné bytosti a dílo stvoření

Na každé setkání s mimozemšťany by měl být člověk určitým způsobem připraven. Proto každému plánovitému setkání předcházejí určité události, které ho na toto setkání připraví.

Nejprve má sny a vize, kdy mimozemšťany vidí v té podobě, které je třeba. Současně je pociťuje ve své blízkosti a pak se zjevují v podobě různých zvířat, která jsou mu blízká. Ale vždy je na těchto zjeveních něco podivného. Bud množstvím nebo druhem. Takto je člověk postupně připravován na tuto neobvyklou událost. Po určité době příprav již dochází k setkání na určitou vzdálenost. Teprve nyní je člověk připraven na přímý kontakt. Nejprve se setkává s mimozemšťany v té podobě, kdy na ně snese pohled a konečně se s nimi setkává v pravé podobě.

Tebe však zajímá jev, kdy člověk vidí nejprve jelena či laň, případně bytost s tímto zvířetem. Tohoto obrazu užívají mimozemšťané k navození kontaktu, aby zaujali vaši pozornost. Jakmile vás dostatečně zaujali, změní se například jelen v muže a laň v ženu. Tato zvířata vás navigují na místo, kde setkání nebude rušeno.

Nebylo by jednodušší přímé zjevení bez těchto přípravných manévrů?

Nikoli. Máme ověřeno, že šok z tohoto kontaktu je příliš veliký. Vzpomeňte si, jak dlouho jsme připravovali vás na setkání s námi. Počáteční setkání trvala pět minut, a to jste byli důkladně připraveni a přesto jste cítili mírnou nevolnost z odlišných vibrací. Potom jsme prodloužili setkání na deset minut a trvalo skoro dva roky, než jste si zvykli na naše vibrace a byli bez vedlejších příznaků. Pokud bylo nutné se s vámi spojit ihned, museli jsme se přizpůsobit my. Správně tušíš, že to nebylo nic příjemného. Když měníme vibrace na nižší, pociťujeme podobnou nevolnost jako vy, kdybyste se dostali neočekávaně do naší blízkosti bez přípravy. To platí v případě, kdy jsou naše vibrace velmi odlišné.

Ještě bychom vás chtěli upozornit, že různá zjevení jsou v podstatě projekcí obrazů v té podobě, na kterou budete nejlépe reagovat. Například, hrozí-li vám nebezpečí, zjeví se vám bytost, která vás před tímto nebezpečím varuje. Budˇ vás přímo varuje, nebo má tu podobu, která vás odradí od nebezpečného úmyslu. Pravé zjevení od halucinací poznáte dle toho, že pociťujete jiné vibrace a kontakt probíhá většinou telepaticky. Jak již správně tušíte, velmi často mimozemšťané konají funkci vašich ochránců. Zvlášť, když plníte nějaký důležitý úkol.

Tyto zásahy jsou nutné také tehdy, jestliže je ohrožen váš karmický scénář, nebo hrozí-li, že bude tvrdší, než odpovídá vašemu myšlení a cítění, protože jste se změnili a duchovně postoupili.

Tedy i tyto korekce jsou možné, zvlášť, má-li vaše myšlení a cítění dokonalejší úroveň a neodpovídá již původnímu karmickému scénáři. To znamená, že jste pochopili a jednáte na vyšší úrovni lásky. Pak se vaše karma rozplývá a musí být někdo, kdo provede tyto korekce.

Ještě jedna záležitost ti leží v hlavě. Jsou to světelné bytosti. Správně chápeš, že všichni jsme světelné bytosti. Záleží jen na nás, v jaké podobě se projevíme. Všichni, kteří náleží Světlu, jsou světelné bytosti. Ti, co náleží temnotám, vyzařují temnou energii, mají pomalejší vibrace a jsou těžší. My, bytosti Světla, máme rychlejší vibrace a jsme lehčí.

To, co ti nejde z mysli, je jejich hra se světelnými paprsky, koulemi a jinými geometrickými světelnými tvary ve stavu, kdy jsme světelnými bytostmi. Můžeme tě ujistit, že to vůbec není hra. Je to tvorba karmického scénáře a jeho otisk do duchovního těla. Bytosti, které ho vytvářejí, jsou šťastné, že tento karmický scénář byl schválen a opět duchovně pokročí, nebo jim alespoň byla dána šance. To, co utkají ze světelných paprsků a útvarů různých barev, je tak zvaný osud s vlastnostmi a schopnostmi, které na sebe tato bytost přijímá, protože je bude potřebovat k uskutečnění. Současně některé barvy a tvary blokují ty vlastnosti, které by je brzdily na cestě za zdokonalením.

Tato "hra" je poslední kontrola a zkouška před vyzářením do těla hmotného přes dimenzi duchovní. Probíhá to tak, že přijímají do svého energetického těla vše potřebné pro určitou reinkarnaci. Potom projdou z této energetické dimenze či podoby do dimenze duchovní. Mezník a vstup do dimenze duchovní tvoří symbol dveří, kterými tyto bytosti procházejí. Jejich energetické tělo si nese v sobě všechny potřebné vlastnosti a schopnosti, proto při vstupu do duchovní dimenze jejich energetické tělo šedne, protože na sebe bere plášť těchto schopností a vlastností. Zde je provedena další kontrola, než vstoupí přes řeku Styx do dimenze hmotné. Jejich mateřská bytost je vždy provází při těchto průchodech z jedné dimenze do druhé. Stejně vás tak provází ve všech vypjatých a nebezpečných momentech vašeho života v určité dimenzi. Mimo tuto mateřskou bytost máte ještě strážce a ochránce, ale o tom jsme již hovořili dříve.

Tyto dimenze můžete pokládat za říše, které vznikly vyzařováním z božského světa Acilut.

Z tohoto světa se rodí tři nižší světy. Berija, svět stvoření, ve kterém si "hrají" světelné bytosti s paprsky vyzařovanými z Acilut, proto mluvíme o světě stvoření. "Dveřmi" procházejí do duchovního světa Jecira, tedy do světa utváření. Zde se bytosti připravují na život v těle hmotném. Je to svět utváření a tedy i svět zázraků. Přes řeku Styx procházejí bytosti do hmotného světa Asija, tedy do světa učinění.

Tento postup se nazývá dílem stvoření.

Mír a láska s vámi!

Aštar