MILÍ BRATŘI A SESTRY

KNIHY POSELSTVÍ
Poselství 1. díl
Poselství 2. díl
Poselství 3. díl
Cesta 4. díl
Pochodeň pravdy 5. díl
Chrám věků 6. díl
Vesmírná jednota lásky 7.díl


VÝŇATKY Z KNIH
Co je to božství
Rada nejvyšších
Vesmír, inkarnace, karma
Amulety moci Atlantidy
Václav Havel
Očista planety Země
Spící prorok Edgar Cayce
O léčitelství
Rozdíl mezi sférou a dimenzí
O souboji dobra se zlem
O svobodné vůli…
Stvoření člověka
Geopatogenní zóny
Skupina Bílý Kužel
Samovznícení-Eliášův oheň
Kdo jsou Elohimové
Sexuální problematika
Přehled vedoucích planet Světlých sfér
Dotazy-křišťálové lebky, pyramidy…
Kdo jsou agregoři…
O umírání
Smysl lidského života, karma
Setkání s Aštarem
Písmenkové mantry
Zlatý avatar S.B.
Andělé z Atlantidy
Zákony Univerza
Duchovní slunce
Léčebné obrazy
Atlantida
Andělé strážní a ochranní duchové
Dělení reinkarnovaných bytostí
Duchovní vývoj a cesta sebevrahů
Rozhovor s Aštarem
Modlitba
Strom života
Zkoušky
Naše činnost na dvoře krále Artuše
Energetický průkaz
Konec éry Calijugy
Aura, její funkce a působnost
Poučení o mimozemšťanech
Tříbení a třídění bytostí…
Dopis Otce
Další poznatky
Knihy Hovory s Bohem
Andělé Světla

Dopis Otce

Děti moje,

právě jste složily závěrečné zkoušky z učení lásky minulé éry. Tato éra je uzavřena a většina karmických dluhů vyrovnána. Nyní postupujete dále. Chci vás upozornit, že nyní všichni máte přístup do této éry jen s mým souhlasem, a pouze v těch případech, kdy to problémy vašich bližních vyžadují. Nyní znáte všechna úskalí a nebezpečí a jste schopni pomáhat svým bližním na této úrovni. V této činnosti potřebujete vždy mou pomoc a souhlas. Nezapomínejte si ho tedy vyžádat. Pokud nebudete mít můj souhlas, nebo bude hrozit jiné nebezpečí, pocítíte vždy silný tlak odporu v hlavě přes čelo nebo na krku. Je to vaše jištění, abyste nepřekročili své kompetence a neporušili tak některý z vesmírných zákonů.

Nyní budete pracovat na vyšší úrovni lásky. Úkoly budou těžší a náročnější. Někteří z vás již před nimi ztratili víru a jistotu. Chci vám tedy vysvětlit, s čím jste zápasili.

Nastoupila nová etapa vašeho výcviku, která souvisí s přípravou na práci ve Zlatém věku. Nyní prochází planeta i lidstvo jedním z nejtěžších úseků svého vývoje. Je čas očisty od zloby, nenávisti a nesnášenlivosti, tedy od veškeré negativity, která již ve Zlatém věku nemá místo. To znamená, že je třeba pomoci s očistou myšlení a cítění.

V tento čas je vše okolo vás v jediném očistném víru. Někdy se vám může zdát, že je okolo vás více negativity než kdy jindy, protože vše nežádoucí, co prosáklo až do podstaty bytí lidí i této planety, se nyní uvolňuje, aby se mohlo očistit. Nyní se čistí to, co bylo skryto. Také je třeba, aby každý z vás byl tam, kde si určil dle svého karmického scénáře. Jedině tak se očistí a splní svůj úkol. Jedině tak bude uchráněn od všeho, co mu nenáleží. Násilné zasahování do scénáře bližních i vlastních vede jen ke komplikacím. To však neznamená, že byste měli být pasivní. Naopak, vy jste slíbili pomoc. Měli byste tedy poskytovat jistotu a bezpečí lásky, která bude prubířským kamenem vašeho myšlení a cítění.

Abyste tyto náročné úkoly zvládli, je třeba intenzivního výcviku. Nastupuje tedy další etapa vašeho výcviku, kdy budete překonávat ještě těžší překážky než dosud. Budete se učit pracovat pod vlivem negativity tak, abyste neselhávali. Bude zkoušena vaše samostatnost, kvalita vaší lásky a víry. Bez těchto zkoušek byste nemohli splnit své úkoly, o které jste mne požádali.

Pamatujte, že se ničeho nemusíte bát, protože vždy budu s vámi, i když se vám bude zdát, že jste osamoceni. Jen jedno vás může svést z cesty a ohrozit, ztratíte-li víru v Nejvyšší princip lásky a stvoření. Budou na vás nastraženy různé pasti jako je pýcha, popularita, lenost, fanatismus a mnohé jiné. Vy myslete na to, že Nejvyšší princip lásky je nade vším. Pak nezbloudíte. Zkoušky budou těžké, ale nikomu z vás nebude naloženo víc než unese. Věřte, že vás dobře známe, že vše je zváženo a připraveno tak, abyste měli možnost obstát ve svém poslání se ctí.

Jste cvičeni v tom, kde je vaše největší slabina, to znamená, že vám musíme určitým způsobem krýt ty schopnosti, které již jsou plně rozvinuty, abyste rozvíjeli ty schopnosti, kde máte slabinu. Proto někteří z vás nemají tak kvalitní obrazy a jiným zase chybí intuice. Jakmile toto vše zvládnete, kryty budou odstraněny a vy budete všestranní. Měli byste být pilní, abyste mohli pracovat naplno co nejdříve, tím vám však nenaznačuji svou netrpělivost. Výcvik probíhá k naší plné spokojenosti, to vy jste občas netrpěliví. K vašim obavám chci sdělit, že pokud hrozí nebezpečí, vždy máte vše, co potřebujete. Tedy vidění, pocity, intuici i vědění. Stejně je tomu i tehdy, pracujete-li na důležitých věcech samostatně, bez pomoci druhých.

Jen když skládáte zkoušky, vám nesmí nikdo pomáhat, protože bychom vás připravili o zásluhy. Buďte tedy pokojní a vězte, že naše láska vás provází.

Mír a láska s vámi.

Otec